Titel på forslaget

Nationalpark Thy fra Vigsø til Bulbjerg

Beskrivelse:

Nationalpark Thy fra Vigsø til Bulbjerg
Hanstholm Camping støtter ønsket om en udvidelse af Nationalpark Thy.Det har altid undret os, at afgrænsningen af Nationalpark Thy, stoppede ved Hanstholm Reservatet syd for Hanstholm.

Området fra Vigsø til Bulbjerg er om ikke mere interessant, så dog meget egenatig på en anden måde en området syd for Hanstholm.
Fra Vigsø til Hjardemål, området med Vullum sø og de øde arealer til Hjardemål og Kløv, er af en egenartighed som ikke findes andet sted.

Enten syntes man, det er utroligt øde og trist, eller også synes man, det er det mest spændende og vilde naturområde, der overhovedet findes i Danmark. Området øst for Hanstholm skrænten var det sidste sted, hvor der blev lukket af for gennemsejling fra Nordsøen til Limfjorden. Det er kun godt 1.000 år siden, de sidste vikingeskibe sejlede denne vej, det gjorde de omkring år 964 da den store nordiske flåde samledes ved Brovst og Aggersborg, før de drog til England og erobede store områder i England.

Naturen er meget anderledes end hvad man ellers finder, for det er rimeligt jomfrueligt og uforstyret land, har været uden store indflydelse af menneskelig aktivitet da det var meget vildt og ufrugtsomt, og derfor ikke kunne dyrkes for landbrug. Man anså det for at være værdiløst og håbløst at dyrke. Det er først indenfor de seneste par hundrede år at der er komme landbrugsdrift på den gamle havbund.

Området hæver sig stadig cirka 1 milimeter om året, dette skyldes at nedtrykningen efter at den sidste is smeltede fra sidste istid, stadig får jorden til at ”svuppe” op igen og hæve sig, men også det faktum at der 5-700 meter nede i undergrunden er en stor salthorst som er på vej op til overfladen. Den stiger op med ca 1-2 millimeter årligt, idet saltet har en lavere vægtfylde end den jord den ligge i, det virker lidt ligesom en dråbe olie i vand der stiger op i en dråbeform. Om flere tusinde år vil saltet bryde igennem og være ganske tæt på jord overfladen. Salthorste ses mange andre steder hvor saltet er kommet ganske tær på jordoverfladen, specielt i Tyskland. Her miner man saltet med buldozere og så bliver det spredt ud på landevejene om vinteren, blandt andet i Danmark.

Da man lavede ”Olsenbanden i Jylland” her, brugte man området omkring Hjardemål som kullise til at vise hvor despeat en situation Olsen banden var kommet i da deres bil brød sammen uden i ødemarken. Der var billeder af det uendelige nærmest ørkenlandskab, og de blev vist billede af skellet rester af dyr som øjensynligt havde forvildet sig ud i området og ikke kunne finde tilbage, for derefter at være døde af tørst og sult.

Omkring Bulbjerg er der rester efter stenalder bopladser og rester efter flinte minedrift. Dette er resterne efter de første mennesker som bosatte sig her i området efter sidste istid for ca 10.600 år siden. Under istiden var hele området dækket af en op til 1.000 meter tykt isgletcher, og i takt med at afsmeltningen rykkede mod nord, flyttede de første ”Thyboer” med.

I plantagerne ved Hjardemål er der spor efter Skæddergården, og der er også spor efter de maker som de første agerdyrkere dyrkede for mere end 2.000 år siden. Det var strenge tider, det var koldt og sandflugten dækkede pludseligt jorden til og man måtte flytte væk igen.

Hanstholm Skrænten var en ø i istidens hav. Ud over Hanstholmen, var der en ø ved Kløv, ved Hjardemål og Bulbjerg. Disse øer lå langt ude i istidshavet og næsten 50 kilometer nord for det faste Jylland mod syd, det nuværende Skive og Midtjylland. Ved Hanstholmen ser man idag tydelige tegn på hvordan isen for 10.000 år siden byggede øen op ved at virke som en buldozer der skabte og pessede overfalden sammen i en af bunke sten og jord. Det er idag en blanding af flint, grus, kalk og sand, og havet har siden hen sat tydelige spor af hvor standlinien lå på Hanstholm skråningen.

Vores del af Thy har en helt egenartig fortid og nutid, den skal vi passe på og bevare, vi skal ikke sætte hegn op og forbyde adgang, vi skal istedet regulere adgangen så den ikke skader fauna og flora unødigt, og sådan at mennesker, gæster og interesserede kan komme og selv opleve denne særegne natur. Derfor skal vi lave åbning i området og information og veje, cykelruter, særlige punkter af interesse, og lave informationsmateriale som gæster kan nemt få og bruge, så gæster får størst mulig oplevelse men at det samtidige sket på en skånsom og reguleret måde. Der skal skiltning, foldere og guidening og information til. Denne information kan ikke ligge så lagt væk fra området som Vorupør gør. Det kræver, man laver et nyt og lokalt informationscenter i området eller i Hanstholm.

Venlig hilsen
Bent Thodsen & Iben Ellerbæk
Hanstholm Camping

Afsender

Privat person

Formål:

4. Friluftsliv og særlige naturoplevelser

Upload af dokumenter (fx uddybende beskrivelser, budget, kort m.v.)

  1. iv0wwjdwm7u5dtmt31azxc1lxy5rkln0.pdf
Tilbage

Titel på forslaget

Nationalpark Thy fra Vigsø til Bulbjerg

Afsender

Privat person

Navn og evt. kontaktperson

Bent Thodsen, Hanstholm Camping - Thy Feriepark

Adresse:

Hamborgvej 95, 7730 Hanstholm

E-mail:

Bent@hanstholm-camping.dk

Telefon:

97965198

Formål:

4. Friluftsliv og særlige naturoplevelser

Beskrivelse:

Nationalpark Thy fra Vigsø til Bulbjerg
Hanstholm Camping støtter ønsket om en udvidelse af Nationalpark Thy.Det har altid undret os, at afgrænsningen af Nationalpark Thy, stoppede ved Hanstholm Reservatet syd for Hanstholm.

Området fra Vigsø til Bulbjerg er om ikke mere interessant, så dog meget egenatig på en anden måde en området syd for Hanstholm.
Fra Vigsø til Hjardemål, området med Vullum sø og de øde arealer til Hjardemål og Kløv, er af en egenartighed som ikke findes andet sted.

Enten syntes man, det er utroligt øde og trist, eller også synes man, det er det mest spændende og vilde naturområde, der overhovedet findes i Danmark. Området øst for Hanstholm skrænten var det sidste sted, hvor der blev lukket af for gennemsejling fra Nordsøen til Limfjorden. Det er kun godt 1.000 år siden, de sidste vikingeskibe sejlede denne vej, det gjorde de omkring år 964 da den store nordiske flåde samledes ved Brovst og Aggersborg, før de drog til England og erobede store områder i England.

Naturen er meget anderledes end hvad man ellers finder, for det er rimeligt jomfrueligt og uforstyret land, har været uden store indflydelse af menneskelig aktivitet da det var meget vildt og ufrugtsomt, og derfor ikke kunne dyrkes for landbrug. Man anså det for at være værdiløst og håbløst at dyrke. Det er først indenfor de seneste par hundrede år at der er komme landbrugsdrift på den gamle havbund.

Området hæver sig stadig cirka 1 milimeter om året, dette skyldes at nedtrykningen efter at den sidste is smeltede fra sidste istid, stadig får jorden til at ”svuppe” op igen og hæve sig, men også det faktum at der 5-700 meter nede i undergrunden er en stor salthorst som er på vej op til overfladen. Den stiger op med ca 1-2 millimeter årligt, idet saltet har en lavere vægtfylde end den jord den ligge i, det virker lidt ligesom en dråbe olie i vand der stiger op i en dråbeform. Om flere tusinde år vil saltet bryde igennem og være ganske tæt på jord overfladen. Salthorste ses mange andre steder hvor saltet er kommet ganske tær på jordoverfladen, specielt i Tyskland. Her miner man saltet med buldozere og så bliver det spredt ud på landevejene om vinteren, blandt andet i Danmark.

Da man lavede ”Olsenbanden i Jylland” her, brugte man området omkring Hjardemål som kullise til at vise hvor despeat en situation Olsen banden var kommet i da deres bil brød sammen uden i ødemarken. Der var billeder af det uendelige nærmest ørkenlandskab, og de blev vist billede af skellet rester af dyr som øjensynligt havde forvildet sig ud i området og ikke kunne finde tilbage, for derefter at være døde af tørst og sult.

Omkring Bulbjerg er der rester efter stenalder bopladser og rester efter flinte minedrift. Dette er resterne efter de første mennesker som bosatte sig her i området efter sidste istid for ca 10.600 år siden. Under istiden var hele området dækket af en op til 1.000 meter tykt isgletcher, og i takt med at afsmeltningen rykkede mod nord, flyttede de første ”Thyboer” med.

I plantagerne ved Hjardemål er der spor efter Skæddergården, og der er også spor efter de maker som de første agerdyrkere dyrkede for mere end 2.000 år siden. Det var strenge tider, det var koldt og sandflugten dækkede pludseligt jorden til og man måtte flytte væk igen.

Hanstholm Skrænten var en ø i istidens hav. Ud over Hanstholmen, var der en ø ved Kløv, ved Hjardemål og Bulbjerg. Disse øer lå langt ude i istidshavet og næsten 50 kilometer nord for det faste Jylland mod syd, det nuværende Skive og Midtjylland. Ved Hanstholmen ser man idag tydelige tegn på hvordan isen for 10.000 år siden byggede øen op ved at virke som en buldozer der skabte og pessede overfalden sammen i en af bunke sten og jord. Det er idag en blanding af flint, grus, kalk og sand, og havet har siden hen sat tydelige spor af hvor standlinien lå på Hanstholm skråningen.

Vores del af Thy har en helt egenartig fortid og nutid, den skal vi passe på og bevare, vi skal ikke sætte hegn op og forbyde adgang, vi skal istedet regulere adgangen så den ikke skader fauna og flora unødigt, og sådan at mennesker, gæster og interesserede kan komme og selv opleve denne særegne natur. Derfor skal vi lave åbning i området og information og veje, cykelruter, særlige punkter af interesse, og lave informationsmateriale som gæster kan nemt få og bruge, så gæster får størst mulig oplevelse men at det samtidige sket på en skånsom og reguleret måde. Der skal skiltning, foldere og guidening og information til. Denne information kan ikke ligge så lagt væk fra området som Vorupør gør. Det kræver, man laver et nyt og lokalt informationscenter i området eller i Hanstholm.

Venlig hilsen
Bent Thodsen & Iben Ellerbæk
Hanstholm Camping

Upload af dokumenter (fx uddybende beskrivelser, budget, kort m.v.)

  1. iv0wwjdwm7u5dtmt31azxc1lxy5rkln0.pdf
Tilbage