Beskrivelse:

1. Klitterne ved Klitmøller er truet. Bedre skiltning bør Informere turister og lokale om forbud mod færden pga risiko for ødelæggelse af klitten. Afspær særligt sårbare klitter. Dette var bedre tidligere i 70erne- 90erne.

2. Kan man lave en kunstig “legeklit” i Klitmøller som eksisterer i sommer halvåret fx lavet af sandet fra hawbadet i Vorupør eller ved sandpumpning? Noget der giver klitlignende legemuligheder uden at ødelægge klitten.

3. Bedre skiltning af forbud mod færden i Hanstholm reservatet - dele/hele området, hele/dele af året. Ikke - lokalkendte har dårlige muligheder for at overholde reglerne. Det bør være synligt ved alle skovveje, stier og raste- holde- og P-pladser ind mod reservatet.

4. Lav udsigtstårne udvalgte steder, fx var der tidligere to ved De Thygesonsvej. Et forsvandt i 90erne og et i 10erne.

5. Fjern gerne de uskønne designerudkigssteder ved bl.a. Isbjerg

Afsender

Privat person

Formål:

4. Friluftsliv og særlige naturoplevelser

Tilbage

Afsender

Privat person

Navn og evt. kontaktperson

Henrik Hjortdal

Adresse:

Skaksvej 22, Klitmøller

E-mail:

henrik.hjortdal@gmail.com

Formål:

4. Friluftsliv og særlige naturoplevelser

Beskrivelse:

1. Klitterne ved Klitmøller er truet. Bedre skiltning bør Informere turister og lokale om forbud mod færden pga risiko for ødelæggelse af klitten. Afspær særligt sårbare klitter. Dette var bedre tidligere i 70erne- 90erne.

2. Kan man lave en kunstig “legeklit” i Klitmøller som eksisterer i sommer halvåret fx lavet af sandet fra hawbadet i Vorupør eller ved sandpumpning? Noget der giver klitlignende legemuligheder uden at ødelægge klitten.

3. Bedre skiltning af forbud mod færden i Hanstholm reservatet - dele/hele området, hele/dele af året. Ikke - lokalkendte har dårlige muligheder for at overholde reglerne. Det bør være synligt ved alle skovveje, stier og raste- holde- og P-pladser ind mod reservatet.

4. Lav udsigtstårne udvalgte steder, fx var der tidligere to ved De Thygesonsvej. Et forsvandt i 90erne og et i 10erne.

5. Fjern gerne de uskønne designerudkigssteder ved bl.a. Isbjerg

Tilbage