Titel på forslaget

Etablering af bestand af Los i Nationalpark Thy

Beskrivelse:

Udsætning af los, og genindførelse af bestand af Los i Nationalpark Thy

I takt med at Naturnationalparker uden menneskelig indblanding indføres, bør vi være på forkant med at genskabe de dynamikker der kan få naturen til at balancere så naturligt som muligt.
National Park Thy bør som den førende nationalpark i Thy være forgænger på dette område.
Da det trækker ud med en naturlig etablering af ulv i Thy, bør der kigges på det Spanske projekt med genudsætning.

Det er vellykket og gennemført. Og kan nemt gøres i Thy.

Den naturlige bestand af byttedyr der kan bære prædationen er tilstede.
Der er en meget lave tæthed af feks får i området, som mindsker udfordringerne.

Det er meget få dyr der skal udsættes, for at dække national parken til en start.

Det er desuden vigtigt at opnå erfaring med et rovdyr som los, hvis vi flere steder i dk skal lykkedes med at have rigtige natur national parker der hviler i sig selv.

Input er hermed givet, bemærk det er fremsendt af Thomas Boesdal som privatperson.

Afsender

Privat person

Formål:

2. Øget biologisk mangfoldighed i plantager og på dyrkede arealer

Tilbage

Titel på forslaget

Etablering af bestand af Los i Nationalpark Thy

Afsender

Privat person

Navn og evt. kontaktperson

Thomas Boesdal

Adresse:

Bjerregårdsparken 134, 7560 Hjerm

E-mail:

boesdal@hjerm.dk

Telefon:

25710001

Formål:

2. Øget biologisk mangfoldighed i plantager og på dyrkede arealer

Beskrivelse:

Udsætning af los, og genindførelse af bestand af Los i Nationalpark Thy

I takt med at Naturnationalparker uden menneskelig indblanding indføres, bør vi være på forkant med at genskabe de dynamikker der kan få naturen til at balancere så naturligt som muligt.
National Park Thy bør som den førende nationalpark i Thy være forgænger på dette område.
Da det trækker ud med en naturlig etablering af ulv i Thy, bør der kigges på det Spanske projekt med genudsætning.

Det er vellykket og gennemført. Og kan nemt gøres i Thy.

Den naturlige bestand af byttedyr der kan bære prædationen er tilstede.
Der er en meget lave tæthed af feks får i området, som mindsker udfordringerne.

Det er meget få dyr der skal udsættes, for at dække national parken til en start.

Det er desuden vigtigt at opnå erfaring med et rovdyr som los, hvis vi flere steder i dk skal lykkedes med at have rigtige natur national parker der hviler i sig selv.

Input er hermed givet, bemærk det er fremsendt af Thomas Boesdal som privatperson.

Tilbage