Titel på forslaget

Naturplejekorps

Beskrivelse:

Forslag om at ansætte en gruppe af folk i fleksjob og evt også skånejob. Deres arbejde kan være at bekæmpe invasive arter rundtomkring på Nationalpark Thys arealer.

Afsender

Privat person

Formål:

1. Bedre sammenhæng og fri udvikling i klitnaturen

Tilbage

Titel på forslaget

Naturplejekorps

Afsender

Privat person

Formål:

1. Bedre sammenhæng og fri udvikling i klitnaturen

Beskrivelse:

Forslag om at ansætte en gruppe af folk i fleksjob og evt også skånejob. Deres arbejde kan være at bekæmpe invasive arter rundtomkring på Nationalpark Thys arealer.

Tilbage