Titel på forslaget

Øget biodiversitet og naturværdi i plantagerne og mere formidling om skovnaturen.

Beskrivelse:

Jeg forslår at arbejde for omlægning af Nationalparkens plantager til urørt skov og naturnært drevet skov med hjemmehørende arter og lysåbne partier. Desuden at plantagernes historie og biologi gøres til en del af fortællingen om naturen i Nationalpark Thy. Samt at formidlingen om biodiversiteten og økologien i skovnaturen øges. Begrundelse og uddybende beskrivelse af forslaget kan læses i den vedhæftede PDF.

Afsender

Privat person

Formål:

2. Øget biologisk mangfoldighed i plantager og på dyrkede arealer

Upload af dokumenter (fx uddybende beskrivelser, budget, kort m.v.)

  1. 8l3xodq91u6ltdt0oodwictu2t3guoi6.pdf
Tilbage

Titel på forslaget

Øget biodiversitet og naturværdi i plantagerne og mere formidling om skovnaturen.

Afsender

Privat person

Formål:

2. Øget biologisk mangfoldighed i plantager og på dyrkede arealer

Beskrivelse:

Jeg forslår at arbejde for omlægning af Nationalparkens plantager til urørt skov og naturnært drevet skov med hjemmehørende arter og lysåbne partier. Desuden at plantagernes historie og biologi gøres til en del af fortællingen om naturen i Nationalpark Thy. Samt at formidlingen om biodiversiteten og økologien i skovnaturen øges. Begrundelse og uddybende beskrivelse af forslaget kan læses i den vedhæftede PDF.

Upload af dokumenter (fx uddybende beskrivelser, budget, kort m.v.)

  1. 8l3xodq91u6ltdt0oodwictu2t3guoi6.pdf
Tilbage