Titel på forslaget

Bedre formidling af den jordfaste kulturarv og lokalhistorie fra oldtid til nutid

Beskrivelse:

Der har på mange områder været en god udvikling i Nationalpark Thy.
Et af de områder der efter min mening kan ske en forbedring er formidlingen af den jordfaste kulturarv i forbindelse med fortællingen om de forskellige perioder i Thy´s historie.
Her tænker jeg især på at skabe sammenhæng mellem dels et lokalområde gennem tid, og dels en types udvikling i en større sammenhæng. For at belyse hvad jeg tænker på vil jeg forklare følgende.
Det kunne være nogle gamle vejspor på en hede der kunne forklare noget om infrastrukturen og sameksistensen på netop denne lokalitet gennem flere hundrede år, og dermed være lokalhistorisk interessant, og samtidig kunne de samme vejspor sættes i forbindelse med andre levn af infrastruktur i en meget større sammenhæng.
Det kunne være en landsbys udvikling gennem flere hundrede år, men samtidig sat i forbindelse med de omkringliggende landsbyer, landsbyens forhold til Thisted og forhold til omverdenen.
Det kunne være en gammel herregårds udvikling gennem flere århundreder, sat i forbindelse med de omkringliggende tilsvarende herregårde m.m. og sat i forbindelse med nærliggende landsbyer, kirker m.v.
Det kunne være et område med levn fra oldtiden, hvor det blev beskrevet hvad der vides om netop denne lokalitet, og sat sammen med hvad der måtte kendes af andre samtidige lokaliteter i Thy, også uden for nationalparken.
Det hele kunne kædes sammen på en geografisk IT-baseret platform, som både kunne være til glæde for det almindelige publikum, og samtidig være til inspiration for alle de lokale guider i området.

Afsender

*

Formål:

5. Forskning, undervisning, formidling og naturvejledning

Upload af dokumenter (fx uddybende beskrivelser, budget, kort m.v.)

  1. e5sik9qgb5ps8w79r00d3jiyu7mxsvc7.docx
Tilbage

Titel på forslaget

Bedre formidling af den jordfaste kulturarv og lokalhistorie fra oldtid til nutid

Afsender

*

Navn og evt. kontaktperson

Jørgen Mejlsø

Adresse:

Vesterheden 87, 8800 Viborg

E-mail:

jmc87@mail.dk

Telefon:

20809210

Formål:

5. Forskning, undervisning, formidling og naturvejledning

Beskrivelse:

Der har på mange områder været en god udvikling i Nationalpark Thy.
Et af de områder der efter min mening kan ske en forbedring er formidlingen af den jordfaste kulturarv i forbindelse med fortællingen om de forskellige perioder i Thy´s historie.
Her tænker jeg især på at skabe sammenhæng mellem dels et lokalområde gennem tid, og dels en types udvikling i en større sammenhæng. For at belyse hvad jeg tænker på vil jeg forklare følgende.
Det kunne være nogle gamle vejspor på en hede der kunne forklare noget om infrastrukturen og sameksistensen på netop denne lokalitet gennem flere hundrede år, og dermed være lokalhistorisk interessant, og samtidig kunne de samme vejspor sættes i forbindelse med andre levn af infrastruktur i en meget større sammenhæng.
Det kunne være en landsbys udvikling gennem flere hundrede år, men samtidig sat i forbindelse med de omkringliggende landsbyer, landsbyens forhold til Thisted og forhold til omverdenen.
Det kunne være en gammel herregårds udvikling gennem flere århundreder, sat i forbindelse med de omkringliggende tilsvarende herregårde m.m. og sat i forbindelse med nærliggende landsbyer, kirker m.v.
Det kunne være et område med levn fra oldtiden, hvor det blev beskrevet hvad der vides om netop denne lokalitet, og sat sammen med hvad der måtte kendes af andre samtidige lokaliteter i Thy, også uden for nationalparken.
Det hele kunne kædes sammen på en geografisk IT-baseret platform, som både kunne være til glæde for det almindelige publikum, og samtidig være til inspiration for alle de lokale guider i området.

Upload af dokumenter (fx uddybende beskrivelser, budget, kort m.v.)

  1. e5sik9qgb5ps8w79r00d3jiyu7mxsvc7.docx
Tilbage