Titel på forslaget

Naturzone Hanstholm Vildmark

Beskrivelse:

For det tilfælde at ideens ejermand ikke selv oploader, vil jeg forslå at man arbejder på at realisere Rune Engelbreth Larsens ide om Naturzone (eller naturnationalpark) Hanstholm Vildmark. Blot bør man ikke inddrage arealerne syd for Nors Sø pga. den meget benyttede badeplads og shelterplads her. Forslaget er beskrevet i dette link: https://www.naturzonen.dk/naturzone-hanstholm-vildmark

Afsender

Privat person

Formål:

1. Bedre sammenhæng og fri udvikling i klitnaturen

Tilbage

Titel på forslaget

Naturzone Hanstholm Vildmark

Afsender

Privat person

Formål:

1. Bedre sammenhæng og fri udvikling i klitnaturen

Beskrivelse:

For det tilfælde at ideens ejermand ikke selv oploader, vil jeg forslå at man arbejder på at realisere Rune Engelbreth Larsens ide om Naturzone (eller naturnationalpark) Hanstholm Vildmark. Blot bør man ikke inddrage arealerne syd for Nors Sø pga. den meget benyttede badeplads og shelterplads her. Forslaget er beskrevet i dette link: https://www.naturzonen.dk/naturzone-hanstholm-vildmark

Tilbage