Titel på forslaget

DNs, BFNs og DOFs høringssvar vedrørende natur og landskaber i NP Thy

Beskrivelse:

Høringssvar fra de 3 organisationer, Danmarks Naturfredningsforening (DN),
Biologisk Forening for Nordvestjylland (BFN) og Dansk Ornitologisk Forening
(DOF) vedrørende Nationalparkplan 2022-28

Afsender

Organisation

Formål:

1. Bedre sammenhæng og fri udvikling i klitnaturen

Upload af dokumenter (fx uddybende beskrivelser, budget, kort m.v.)

  1. nphvb4eedtysufed946si495bor131nv.pdf
Tilbage

Titel på forslaget

DNs, BFNs og DOFs høringssvar vedrørende natur og landskaber i NP Thy

Afsender

Organisation

Navn og evt. kontaktperson

Ib Nord Nielsen

Adresse:

Michel Wester 17, Klitmøller

E-mail:

ib.nord.nielsen@gmail.com

Telefon:

57409323

Formål:

1. Bedre sammenhæng og fri udvikling i klitnaturen

Beskrivelse:

Høringssvar fra de 3 organisationer, Danmarks Naturfredningsforening (DN),
Biologisk Forening for Nordvestjylland (BFN) og Dansk Ornitologisk Forening
(DOF) vedrørende Nationalparkplan 2022-28

Upload af dokumenter (fx uddybende beskrivelser, budget, kort m.v.)

  1. nphvb4eedtysufed946si495bor131nv.pdf
Tilbage