Titel på forslaget

Naturstyrelsen Thy har den fornøjelse at fremsende forslag til samarbejdsprojekter på de offentligt ejede arealer

Beskrivelse:

Til Nationalpark Thy

Helt overordnet ønsker Naturstyrelsen Thy at samarbejde om projekter, der er med til at styrke naturkvaliteten og friluftsmuligheder på de offentligt ejede arealer i nationalparken.

Det gælder de lysåbne arealer, men det gælder også skovene. Alt sammen med henblik på at øge naturindholdet og friluftsmulighederne yderligere i forhold til det, Naturstyrelsen Thy har mulighed for i dag på de offentligt ejede arealer.

Helt konkret sender Naturstyrelsen Thy vedlagt en række forslag til samarbejdsprojekter. Flere kan komme til. Naturstyrelsen Thy ser nemlig gerne, at nationalparken selv kommer med forslag til projekter, der kan samarbejdes om med henblik på at styrke naturindholdet og friluftsmulighederne på de offentligt ejede arealer.

Endelig er Naturstyrelsen Thy meget fokuseret på at beskytte den sårbare natur, der ikke tåler nogen form for forstyrrelse. Det er også et arbejde, som Naturstyrelsen Thy lægger op til samarbejde om fremadrettet.

Vi glæder os til samarbejdet.

Eventuelle spørgsmål kan rettes til undertegnede.

Med venlig hilsen

Claus Rasmussen
Konstitueret skovrider | Thy
+45 72 54 39 66 | +45 22 22 16 30 | ckr@nst.dk

Miljø- og Fødevareministeriet
Naturstyrelsen | Søholtvej 6 | 7700 Thisted | Tlf. +45 72 54 30 00 | thy@nst.dk | www.naturstyrelsen.dk,

Naturstyrelsens persondatapolitik

Afsender

Organisation

Formål:

2. Øget biologisk mangfoldighed i plantager og på dyrkede arealer

Upload af dokumenter (fx uddybende beskrivelser, budget, kort m.v.)

  1. n9783v1yvr42beai839n0lqukb1m8e5r.pdf
Tilbage

Titel på forslaget

Naturstyrelsen Thy har den fornøjelse at fremsende forslag til samarbejdsprojekter på de offentligt ejede arealer

Afsender

Organisation

Navn og evt. kontaktperson

Naturstyrelsen Thy, Claus Rasmussen

Adresse:

Søholltvej 6, Søholt, 7700 Thisted

E-mail:

thy@nst.dk

Telefon:

72543966

Formål:

2. Øget biologisk mangfoldighed i plantager og på dyrkede arealer

Beskrivelse:

Til Nationalpark Thy

Helt overordnet ønsker Naturstyrelsen Thy at samarbejde om projekter, der er med til at styrke naturkvaliteten og friluftsmuligheder på de offentligt ejede arealer i nationalparken.

Det gælder de lysåbne arealer, men det gælder også skovene. Alt sammen med henblik på at øge naturindholdet og friluftsmulighederne yderligere i forhold til det, Naturstyrelsen Thy har mulighed for i dag på de offentligt ejede arealer.

Helt konkret sender Naturstyrelsen Thy vedlagt en række forslag til samarbejdsprojekter. Flere kan komme til. Naturstyrelsen Thy ser nemlig gerne, at nationalparken selv kommer med forslag til projekter, der kan samarbejdes om med henblik på at styrke naturindholdet og friluftsmulighederne på de offentligt ejede arealer.

Endelig er Naturstyrelsen Thy meget fokuseret på at beskytte den sårbare natur, der ikke tåler nogen form for forstyrrelse. Det er også et arbejde, som Naturstyrelsen Thy lægger op til samarbejde om fremadrettet.

Vi glæder os til samarbejdet.

Eventuelle spørgsmål kan rettes til undertegnede.

Med venlig hilsen

Claus Rasmussen
Konstitueret skovrider | Thy
+45 72 54 39 66 | +45 22 22 16 30 | ckr@nst.dk

Miljø- og Fødevareministeriet
Naturstyrelsen | Søholtvej 6 | 7700 Thisted | Tlf. +45 72 54 30 00 | thy@nst.dk | www.naturstyrelsen.dk,

Naturstyrelsens persondatapolitik

Upload af dokumenter (fx uddybende beskrivelser, budget, kort m.v.)

  1. n9783v1yvr42beai839n0lqukb1m8e5r.pdf
Tilbage