Titel på forslaget

Naturlig græsning, naturlig hydrologi, urørte skove, naturlig kystdynamik

Beskrivelse:

Kære NST,

Jeg undrer mig meget over, at indførsel af naturlig græsning med et bredt udvalg af store græssere slet ikke er at finde i ideoplægget i har fremlagt for planperioden 2022 2028, når det nu er noget samtlige danske biodiversitetsforskere entydigt anbefaler. Det ville være let, billigt og publikumsvenligt (også for de lokale selvfølgelig) at starte med at etablere en sammenhængende hegning, hvor vildsvin, elg, bison, hest og kvæg kunne lave helårsafgræsning uden tilskudsfodring og selvregulerende bestandsantal (måske med reaktiv bortskydning af dyrene inden de dør naturligt, så den forældede (ifht rewildingprojekter) dyreværnslov holdes). Der behøves kun at etablere et hegn langs den østlige grænse af nationalparken. Derved kan I også sløjfe mange af de udgifter, der idag bruges til bekæmpelse af invasive planter, da det jo viser sig, at dyrene sagtens kan holde f.eks. rynket rose.

Jeg er tilgengæld glad for at se, at der er ved at komme mere fokus fra jeres side på naturlig hydrologi. Det er oplagt, billigt og publikumsvenligt at sløjfe dræn og grøfter overalt i området.

Naturlig kystdynamik og urørte skove er desværre også noget af der mangler i ideoplægget. Begge dele er igen noget som der er bred konsensus blandt biodiversitetsforskerne om, at vi mangler i udpræget grad i Danmark. Til skade for naturen. Det er helt oplagt, at staten ikke skal drive produktionsskove i nationalparker som ovenikøbet er natura2000.

Jeg glæder mig til at besøge nationalparken igen, og håber at I vil implementere de ovenstående forslag.

Afsender

Privat person

Formål:

1. Bedre sammenhæng og fri udvikling i klitnaturen

Tilbage

Titel på forslaget

Naturlig græsning, naturlig hydrologi, urørte skove, naturlig kystdynamik

Afsender

Privat person

Navn og evt. kontaktperson

Kasper Monrad Møller

Adresse:

Rungsted Plads 13, 2 th

E-mail:

moellenmaler@hotmail.com

Telefon:

22709126

Formål:

1. Bedre sammenhæng og fri udvikling i klitnaturen

Beskrivelse:

Kære NST,

Jeg undrer mig meget over, at indførsel af naturlig græsning med et bredt udvalg af store græssere slet ikke er at finde i ideoplægget i har fremlagt for planperioden 2022 2028, når det nu er noget samtlige danske biodiversitetsforskere entydigt anbefaler. Det ville være let, billigt og publikumsvenligt (også for de lokale selvfølgelig) at starte med at etablere en sammenhængende hegning, hvor vildsvin, elg, bison, hest og kvæg kunne lave helårsafgræsning uden tilskudsfodring og selvregulerende bestandsantal (måske med reaktiv bortskydning af dyrene inden de dør naturligt, så den forældede (ifht rewildingprojekter) dyreværnslov holdes). Der behøves kun at etablere et hegn langs den østlige grænse af nationalparken. Derved kan I også sløjfe mange af de udgifter, der idag bruges til bekæmpelse af invasive planter, da det jo viser sig, at dyrene sagtens kan holde f.eks. rynket rose.

Jeg er tilgengæld glad for at se, at der er ved at komme mere fokus fra jeres side på naturlig hydrologi. Det er oplagt, billigt og publikumsvenligt at sløjfe dræn og grøfter overalt i området.

Naturlig kystdynamik og urørte skove er desværre også noget af der mangler i ideoplægget. Begge dele er igen noget som der er bred konsensus blandt biodiversitetsforskerne om, at vi mangler i udpræget grad i Danmark. Til skade for naturen. Det er helt oplagt, at staten ikke skal drive produktionsskove i nationalparker som ovenikøbet er natura2000.

Jeg glæder mig til at besøge nationalparken igen, og håber at I vil implementere de ovenstående forslag.

Tilbage