Titel på forslaget

Fokus på vildere natur frem for vådere natur.

Beskrivelse:

Problemfyldte emner fra tidligere planperioder bør opgives og fokus bør rettes mod at genskabe mere næringsfattige forhold ved en større grad af afgræsning både med vilde dyr og med kvæg og heste. Se vedlagte dokument.

Afsender

Privat person

Formål:

1. Bedre sammenhæng og fri udvikling i klitnaturen

Upload af dokumenter (fx uddybende beskrivelser, budget, kort m.v.)

  1. frfvg23fv5nzo4o3rxdnxjlcykdmusup.pdf
Tilbage

Titel på forslaget

Fokus på vildere natur frem for vådere natur.

Afsender

Privat person

Navn og evt. kontaktperson

Kim Haagensen (Lodsejer Klitmøllervej 67, 7700 Thisted)

Adresse:

Brovænget 3, 2700 Brønshøj

E-mail:

kim.haagensen@mail.dk

Telefon:

40212156

Formål:

1. Bedre sammenhæng og fri udvikling i klitnaturen

Beskrivelse:

Problemfyldte emner fra tidligere planperioder bør opgives og fokus bør rettes mod at genskabe mere næringsfattige forhold ved en større grad af afgræsning både med vilde dyr og med kvæg og heste. Se vedlagte dokument.

Upload af dokumenter (fx uddybende beskrivelser, budget, kort m.v.)

  1. frfvg23fv5nzo4o3rxdnxjlcykdmusup.pdf
Tilbage