Titel på forslaget

Udvidelse: "Nationalpark Thy fra Agger til Bulbjerg"

Beskrivelse:

Thy Event- og Naturcenter støtter høringssvaret fra Hawboernes Forening, Lildstrand, om udvidelse af Nationalpark Thy med strækningen fra Vigsø til Bulbjerg.
Med venlig hilsen Tommy Jensen

Afsender

Organisation

Formål:

6. Bæredygtig udvikling i lokalsamfundet

Tilbage

Titel på forslaget

Udvidelse: "Nationalpark Thy fra Agger til Bulbjerg"

Afsender

Organisation

Navn og evt. kontaktperson

Thy Event og Naturcenter, CVR 41384174

Adresse:

Kærupvej 9, Bjerget, 7741 Frøstrup

E-mail:

kontakt@thynatur.dk

Telefon:

29608848

Formål:

6. Bæredygtig udvikling i lokalsamfundet

Beskrivelse:

Thy Event- og Naturcenter støtter høringssvaret fra Hawboernes Forening, Lildstrand, om udvidelse af Nationalpark Thy med strækningen fra Vigsø til Bulbjerg.
Med venlig hilsen Tommy Jensen

Tilbage