Titel på forslaget

Udvidelse: "Nationalpark Thy fra Agger til Bulbjerg"

Beskrivelse:

Siden forslaget om udvidelse af Nationalpark Thy med strækningen fra Vigsø til Bulbjerg blev fremsat i 2017, har NPT's ledelse og kommunalbestyrelsen gentagne gange sat spørgsmålstegn ved, hvem der havde ansvar for at afholde borgermøde, og om forslaget om udvidelse havde tilstrækkelig lokal opbakning. Dette på trods af masterplaner og høringssvar til kommuneplan tilbage i foråret 2018.

NPT har kalendersat et borgermøde til 29.10., bl.a. med henblik på at dokumentere en sådan opbakning til udvidelse. I Nationalparkgruppen er vi naturligvis tilfredse med, at et sådant møde omsider er blevet et tilbud. Imidlertid virker et offentligt møde i Hanstholm en mørk hverdagsaften i oktober, i coronatid og med mundbind, måske ikke specielt tillokkende at køre langt efter for størsteparten af det tavse flertal? Derfor har lokalområdet Lildstrand-Hannæs-Østerild/Nordthy - med opbakning fra Vigsø - benyttet denne mulighed for at indgive høringssvar og således dokumentere fuld opbakning via borgerforeninger, ejerforeninger, erhvervsklub, politisk lokalkreds, private erhvervsdrivende m.fl. Vi forventer således, at den lokale opbakning dermed er endeligt dokumenteret, endda på skrift. Der indgår ikke landbrugsinteresser i forslaget, som omfatter fredede arealer (primært klithede), hvoraf 85% ejes af staten og drives af Naturstyrelsen Thy.

Vores forventning til borgermødet er, at det kan være det skub, som for alvor sætter gang i en udviklingsorienteret, konstruktiv og dialogbaseret drøftelse mellem NPT-ledelse, kommunalbestyrelse og lokalsamfund. I givet fald med en aftalt tidsramme og proces.

Velbegrundede lokale udviklingsønsker for Nordthy bør ikke bremses på grund af evt. snævre interesser, manglende udviklingsorientering og manglende beslutningsdygtighed. Tilhørsforhold til Nationalpark Thy er fortsat lokalområdets første prioritet og det helt naturlige valg som en del af Thy og Thisted Kommune. Synergien for alle parter burde være indlysende ved at få hele Thisted Kommunes vestkyststrækning og alle seks kystbyer ind i Nationalpark Thy. Andre strategier kan imidlertid også bringes i spil, set i lyset af det landspolitiske fokus på store sammenhængende naturområder.

Afsender

Organisation

Formål:

6. Bæredygtig udvikling i lokalsamfundet

Upload af dokumenter (fx uddybende beskrivelser, budget, kort m.v.)

  1. 15do38anl3djxt7i71dpdx8pk6pox074.pdf
Tilbage

Titel på forslaget

Udvidelse: "Nationalpark Thy fra Agger til Bulbjerg"

Afsender

Organisation

Navn og evt. kontaktperson

Nationalparkgruppen under Hawboernes Forening, Lildstrand, v. Tove G. Eriksen, Bjarne Sørensen, Anne-Mette Kristensen

Adresse:

Strandvejen 83c, Lildstrand, 7741 Frøstrup

E-mail:

hawboerne@gmail.com

Telefon:

28154918

Formål:

6. Bæredygtig udvikling i lokalsamfundet

Beskrivelse:

Siden forslaget om udvidelse af Nationalpark Thy med strækningen fra Vigsø til Bulbjerg blev fremsat i 2017, har NPT's ledelse og kommunalbestyrelsen gentagne gange sat spørgsmålstegn ved, hvem der havde ansvar for at afholde borgermøde, og om forslaget om udvidelse havde tilstrækkelig lokal opbakning. Dette på trods af masterplaner og høringssvar til kommuneplan tilbage i foråret 2018.

NPT har kalendersat et borgermøde til 29.10., bl.a. med henblik på at dokumentere en sådan opbakning til udvidelse. I Nationalparkgruppen er vi naturligvis tilfredse med, at et sådant møde omsider er blevet et tilbud. Imidlertid virker et offentligt møde i Hanstholm en mørk hverdagsaften i oktober, i coronatid og med mundbind, måske ikke specielt tillokkende at køre langt efter for størsteparten af det tavse flertal? Derfor har lokalområdet Lildstrand-Hannæs-Østerild/Nordthy - med opbakning fra Vigsø - benyttet denne mulighed for at indgive høringssvar og således dokumentere fuld opbakning via borgerforeninger, ejerforeninger, erhvervsklub, politisk lokalkreds, private erhvervsdrivende m.fl. Vi forventer således, at den lokale opbakning dermed er endeligt dokumenteret, endda på skrift. Der indgår ikke landbrugsinteresser i forslaget, som omfatter fredede arealer (primært klithede), hvoraf 85% ejes af staten og drives af Naturstyrelsen Thy.

Vores forventning til borgermødet er, at det kan være det skub, som for alvor sætter gang i en udviklingsorienteret, konstruktiv og dialogbaseret drøftelse mellem NPT-ledelse, kommunalbestyrelse og lokalsamfund. I givet fald med en aftalt tidsramme og proces.

Velbegrundede lokale udviklingsønsker for Nordthy bør ikke bremses på grund af evt. snævre interesser, manglende udviklingsorientering og manglende beslutningsdygtighed. Tilhørsforhold til Nationalpark Thy er fortsat lokalområdets første prioritet og det helt naturlige valg som en del af Thy og Thisted Kommune. Synergien for alle parter burde være indlysende ved at få hele Thisted Kommunes vestkyststrækning og alle seks kystbyer ind i Nationalpark Thy. Andre strategier kan imidlertid også bringes i spil, set i lyset af det landspolitiske fokus på store sammenhængende naturområder.

Upload af dokumenter (fx uddybende beskrivelser, budget, kort m.v.)

  1. 15do38anl3djxt7i71dpdx8pk6pox074.pdf
Tilbage