Titel på forslaget

Udsigtspladser

Beskrivelse:

Udsigtspladser.
Vi har påpeget det tidligere men kan se, at man på de seneste kort over stier i Nationalparken, stadig fører stier langs med fuglenes og vildtets leveområder, i stedt for at dirigere publikum vinkelret ud til nogle udsøgte punkter, hvor publikum kan være heldige at få udsyn til bl.a. traner, ørne, og hjortevildt, og derved kan iagttage såvel fugle som hjortevildt uden at forstyrre dem. Derfor mener vi, at udsigtspunkter med afmærkede stier, eventuel fra en P-plads, er en egnet løsning. Det er i øvrige den løsning, vi oplever i nationalparker i mange andre lande, hvor der ofte er strenge restriktioner for, hvor publikum må færdes.
Udsigtsplatformen i Sårup er et skoleeksempel på, hvordan publikum rimelig ubesværet kan komme tæt på en stor naturoplevelse, uden at forstyrre fugle og vildt, og burde være model for flere andre udsigtspunkter.
Som eksempel kan også nævnes Vejlerne, hvor man fuldstændig styrer publikums færdsel ved hjælp af anlagte stier/gangbroer, og hvor publikum alligevel kommer helt ud i de uberørte områder, igen uden at forstyrre fuglene.
Til gengæld har fugletårnet nord for Ålvand Klithede en uhensigtsmæssig placering, og bør flyttes, hvis det er muligt, til et lettere tilgængeligt sted.

Afsender

Organisation

Formål:

4. Friluftsliv og særlige naturoplevelser

Tilbage

Titel på forslaget

Udsigtspladser

Afsender

Organisation

Navn og evt. kontaktperson

Jægerråd i Thisted Kommune, Tage Espersen

Adresse:

Marianes Vej 3

E-mail:

tage-es@hotmail.com

Telefon:

40115429

Formål:

4. Friluftsliv og særlige naturoplevelser

Beskrivelse:

Udsigtspladser.
Vi har påpeget det tidligere men kan se, at man på de seneste kort over stier i Nationalparken, stadig fører stier langs med fuglenes og vildtets leveområder, i stedt for at dirigere publikum vinkelret ud til nogle udsøgte punkter, hvor publikum kan være heldige at få udsyn til bl.a. traner, ørne, og hjortevildt, og derved kan iagttage såvel fugle som hjortevildt uden at forstyrre dem. Derfor mener vi, at udsigtspunkter med afmærkede stier, eventuel fra en P-plads, er en egnet løsning. Det er i øvrige den løsning, vi oplever i nationalparker i mange andre lande, hvor der ofte er strenge restriktioner for, hvor publikum må færdes.
Udsigtsplatformen i Sårup er et skoleeksempel på, hvordan publikum rimelig ubesværet kan komme tæt på en stor naturoplevelse, uden at forstyrre fugle og vildt, og burde være model for flere andre udsigtspunkter.
Som eksempel kan også nævnes Vejlerne, hvor man fuldstændig styrer publikums færdsel ved hjælp af anlagte stier/gangbroer, og hvor publikum alligevel kommer helt ud i de uberørte områder, igen uden at forstyrre fuglene.
Til gengæld har fugletårnet nord for Ålvand Klithede en uhensigtsmæssig placering, og bør flyttes, hvis det er muligt, til et lettere tilgængeligt sted.

Tilbage