Titel på forslaget

Hensyn til hjortevildtet

Beskrivelse:

Hjortevildt
I forbindelse med de fremtidige projekter til naturgenopretning, herunder rydning af bevoksninger, bør man afvente effekten af såvel nuværende som tidligere projekter, før man igangsætter nye og evt. større projekter. Vi vil desuden understrege vigtigheden af, at man er bevidste om at bevare større områder med tæt bevoksning som hvileområder, i nærheden af hjortevildtets fouragerings områder.
Hjortevildtet er en af Nationalparkens nøglearter og den vigtigste naturplejer af klitheden. Det er derfor af allerstørste betydning, at de får ro til at pleje klitheden, så de ikke – på grund af forstyrrelser - søger ud af Nationalparken og i stedet fouragerer på de omkringliggende landbrugsarealer.
Vi ser gerne at hegn, i forbindelse med naturpleje i Nationalparken, begrænses mest muligt, dels af hensyn til vildtets frie bevægelse, men også fordi, især dårligt, vedligeholdte hegn, både el- og maskehegn kan være dødsfælder for hjortevildtet.
Desuden findes der undersøgelser der viser, at hjortevildt meget nødigt vil fouragere, og dermed pleje naturen, i hegn hvor der går får, heste eller kreaturer.

Afsender

Organisation

Formål:

1. Bedre sammenhæng og fri udvikling i klitnaturen

Tilbage

Titel på forslaget

Hensyn til hjortevildtet

Afsender

Organisation

Navn og evt. kontaktperson

Jægerråd i Thisted Kommune, Tage Espersen

Adresse:

Marianes Vej 3

E-mail:

tage-es@hotmail.com

Telefon:

40115429

Formål:

1. Bedre sammenhæng og fri udvikling i klitnaturen

Beskrivelse:

Hjortevildt
I forbindelse med de fremtidige projekter til naturgenopretning, herunder rydning af bevoksninger, bør man afvente effekten af såvel nuværende som tidligere projekter, før man igangsætter nye og evt. større projekter. Vi vil desuden understrege vigtigheden af, at man er bevidste om at bevare større områder med tæt bevoksning som hvileområder, i nærheden af hjortevildtets fouragerings områder.
Hjortevildtet er en af Nationalparkens nøglearter og den vigtigste naturplejer af klitheden. Det er derfor af allerstørste betydning, at de får ro til at pleje klitheden, så de ikke – på grund af forstyrrelser - søger ud af Nationalparken og i stedet fouragerer på de omkringliggende landbrugsarealer.
Vi ser gerne at hegn, i forbindelse med naturpleje i Nationalparken, begrænses mest muligt, dels af hensyn til vildtets frie bevægelse, men også fordi, især dårligt, vedligeholdte hegn, både el- og maskehegn kan være dødsfælder for hjortevildtet.
Desuden findes der undersøgelser der viser, at hjortevildt meget nødigt vil fouragere, og dermed pleje naturen, i hegn hvor der går får, heste eller kreaturer.

Tilbage