Titel på forslaget

God opførsel i naturen og bedre information

Beskrivelse:

God adfærd/bedre information til publikum.
Den voldsomme stigning af besøgende i Nationalparken, har desværre resulteret i mange uheldige oplevelser med publikum, der ikke har vist ”forståelse for” hvordan man færdes og tager hensyn til naturen. Derfor ser vi med stor forventning frem til, om projektet ”Code of conduct” som Nationalpark Vadehavet er tovholder på, vil give en større forståelse for naturens sårbarhed i vores nationalparker.
Nogle af problemerne med publikums færden, især i og ved de sårbare områder, bør man dog forsøge at afværge allerede nu, bl. a. ved hjælp af bedre afmærkede stier, samt ved at øge informationsniveauet ved hjælp af bedre skiltning, pjecer, apps mm. Her tænker vi også på en meget bedre information om, at hunde skal føres i snor. Der er allerede skiltning på Naturstyrelsens arealer, men det er tilsyneladende ikke nok, da løse hunde i Nationalparken ikke er et særsyn.
Der er desuden behov for tydelig information om, at der er forskellige regler for publikums færdsel, afhængig af om det er på statens arealer eller på privat ejendom.

Afsender

Organisation

Formål:

4. Friluftsliv og særlige naturoplevelser

Tilbage

Titel på forslaget

God opførsel i naturen og bedre information

Afsender

Organisation

Navn og evt. kontaktperson

Jægerråd i Thisted Kommune, Tage Espersen

Adresse:

Marianes Vej 3

E-mail:

tage-es@hotmail.com

Telefon:

40115429

Formål:

4. Friluftsliv og særlige naturoplevelser

Beskrivelse:

God adfærd/bedre information til publikum.
Den voldsomme stigning af besøgende i Nationalparken, har desværre resulteret i mange uheldige oplevelser med publikum, der ikke har vist ”forståelse for” hvordan man færdes og tager hensyn til naturen. Derfor ser vi med stor forventning frem til, om projektet ”Code of conduct” som Nationalpark Vadehavet er tovholder på, vil give en større forståelse for naturens sårbarhed i vores nationalparker.
Nogle af problemerne med publikums færden, især i og ved de sårbare områder, bør man dog forsøge at afværge allerede nu, bl. a. ved hjælp af bedre afmærkede stier, samt ved at øge informationsniveauet ved hjælp af bedre skiltning, pjecer, apps mm. Her tænker vi også på en meget bedre information om, at hunde skal føres i snor. Der er allerede skiltning på Naturstyrelsens arealer, men det er tilsyneladende ikke nok, da løse hunde i Nationalparken ikke er et særsyn.
Der er desuden behov for tydelig information om, at der er forskellige regler for publikums færdsel, afhængig af om det er på statens arealer eller på privat ejendom.

Tilbage