Titel på forslaget

Udvidelse af ”Nationalpark Thy fra Agger til Bulbjerg”

Beskrivelse:

Med min forretning NaturmadThy tilslutter jeg mig forslaget om udvidelse af Nationalpark Thy, som beskrevet i 'Nationalpark Thy fra Agger til Bulbjerg' indsendt af Hawboernes Forening, Lild Strand. Det er min opfattelse at udvidelsen vil medvirke til en bæredygtig udvikling af lokalsamfundet baseret på naturturisme med baggrund i områdets stedbundne potentiale, natur og kystkultur.

Afsender

Privat person

Formål:

6. Bæredygtig udvikling i lokalsamfundet

Tilbage

Titel på forslaget

Udvidelse af ”Nationalpark Thy fra Agger til Bulbjerg”

Afsender

Privat person

Navn og evt. kontaktperson

Mie Buus, NaturmadThy

Adresse:

Højstrupvej 9, Frøstrup

E-mail:

mie@thymad.dk

Telefon:

61998539

Formål:

6. Bæredygtig udvikling i lokalsamfundet

Beskrivelse:

Med min forretning NaturmadThy tilslutter jeg mig forslaget om udvidelse af Nationalpark Thy, som beskrevet i 'Nationalpark Thy fra Agger til Bulbjerg' indsendt af Hawboernes Forening, Lild Strand. Det er min opfattelse at udvidelsen vil medvirke til en bæredygtig udvikling af lokalsamfundet baseret på naturturisme med baggrund i områdets stedbundne potentiale, natur og kystkultur.

Tilbage