Titel på forslaget

Udvidelse: ”Nationalpark Thy fra Agger til Bulbjerg”

Beskrivelse:

Hannæs Østerild Erhvervsklub tilslutter sig forslaget om udvidelse af Nationalpark Thy, som beskrevet i 'Nationalpark Thy fra Agger til Bulbjerg' indsendt af Hawboernes Forening, Lild Strand. Det er vores opfattelse at udvidelsen vil medvirke til en bæredygtig udvikling af lokalsamfundet baseret på områdets stedbundne potentiale, natur og kystkultur.
Erhvervsklubben er en interesseorganisation, der repræsenterer 29 medlemsvirksomheder på Hannæs/Nordthy. Erhvervsklubben blev stiftet i 2019 på initiativ af de otte borgerforeninger på Hannæs. Erhvervsklubbens formål er at udvikle lokale erhvervsmuligheder.

Afsender

Organisation

Formål:

6. Bæredygtig udvikling i lokalsamfundet

Tilbage

Titel på forslaget

Udvidelse: ”Nationalpark Thy fra Agger til Bulbjerg”

Afsender

Organisation

Navn og evt. kontaktperson

Hannæs Østerild Erhvervsklub, CVR 41702435

Adresse:

Håndværkervej 16, 7741 Frøstrup

E-mail:

frank@koldsgaard.dk

Telefon:

31331550

Formål:

6. Bæredygtig udvikling i lokalsamfundet

Beskrivelse:

Hannæs Østerild Erhvervsklub tilslutter sig forslaget om udvidelse af Nationalpark Thy, som beskrevet i 'Nationalpark Thy fra Agger til Bulbjerg' indsendt af Hawboernes Forening, Lild Strand. Det er vores opfattelse at udvidelsen vil medvirke til en bæredygtig udvikling af lokalsamfundet baseret på områdets stedbundne potentiale, natur og kystkultur.
Erhvervsklubben er en interesseorganisation, der repræsenterer 29 medlemsvirksomheder på Hannæs/Nordthy. Erhvervsklubben blev stiftet i 2019 på initiativ af de otte borgerforeninger på Hannæs. Erhvervsklubbens formål er at udvikle lokale erhvervsmuligheder.

Tilbage