Titel på forslaget

Udvidelse af Nationalpark Thy, strækningen Vigsø - Bulbjerg

Beskrivelse:

Vi støtter forslaget fra Hawboernes Forening, Lildstrand.
Er lodsejere i den foreslåede udvidelse af Nationalpark Thy

Afsender

Privat person

Formål:

6. Bæredygtig udvikling i lokalsamfundet

Tilbage

Titel på forslaget

Udvidelse af Nationalpark Thy, strækningen Vigsø - Bulbjerg

Afsender

Privat person

Navn og evt. kontaktperson

Karen og Leo Thorsager

Adresse:

Hamborgvej 125, 7730 Hanstholm

E-mail:

thorsager@adslhome.dk

Telefon:

20443779

Formål:

6. Bæredygtig udvikling i lokalsamfundet

Beskrivelse:

Vi støtter forslaget fra Hawboernes Forening, Lildstrand.
Er lodsejere i den foreslåede udvidelse af Nationalpark Thy

Tilbage