Titel på forslaget

Landbothy s forslag vedr. analyse af hydrologiske forhold m.m.

Beskrivelse:
16. oktober 2020
Forslag til Nationalparkplan 2022-28.


Generelt vil LandboThy gerne indlede med at udtrykke tilfredshed med tidligere projekters gennemførelse, som jo alle bygger på frivillighedsprincippet. Det er vigtigt at frivillighed også fremover danner grundlag for lodsejers medvirken i projekter.
LandboThy vil i forbindelse med fremtidige projekter (især vedr. hydrologi) anbefale, at naboarealer, også udenfor nationalparkgrænsen, inddrages i forundersøgelserne. Dette er begrundet i, at vandet/hydrologien selvsagt ikke kender grænsen, og at projekter derfor kan få indflydelse på de tilgrænsende arealer uden for Nationalparken. Det er derfor relevant at inddrage disse tilgrænsende arealer i forundersøgelserne.
Her tænkes på eksempelvis områder nær Vang Sø, Torup Sø og Sjørring Sø. De lavtliggende arealer mellem Nationalparken og Hvidbjerg Å systemet kan også nævnes. Det er vigtigt at områder der ligger lavere eller i niveau med det projekterede areal, skal have særlig opmærksomhed.
Med henblik på nationalpark Thys størrelse og afgrænsning, er LandboThy af den holdning at den er korrekt som den er i dag, og vi ser derfor ikke nogen grund til ændringer.
Dog mener LandboThy, der er eksempler på, at der kan laves ”synergi-projekter” henover nationalparkgrænsen til gavn for både Nationalparken og nabolodsejere udenfor. Det kunne f.eks. være øst for Vandet Sø, Skradekær, hvor det fornemmes, at der er positiv stemning for et vådområde, men ikke for en flytning af nationalparkgrænsen.
For LandboThy’s bestyrelse
Med venlig

Leif Gravesen

Afsender

Organisation

Formål:

6. Bæredygtig udvikling i lokalsamfundet

Tilbage

Titel på forslaget

Landbothy s forslag vedr. analyse af hydrologiske forhold m.m.

Afsender

Organisation

Navn og evt. kontaktperson

Leif Gravesen

Adresse:

Klatmøllevej 27, Thorsted, 7700 Thisted

E-mail:

leifgravesen@gmail.com

Telefon:

97 97 12 71 mobil 20 20 76 36

Formål:

6. Bæredygtig udvikling i lokalsamfundet

Beskrivelse:
16. oktober 2020
Forslag til Nationalparkplan 2022-28.


Generelt vil LandboThy gerne indlede med at udtrykke tilfredshed med tidligere projekters gennemførelse, som jo alle bygger på frivillighedsprincippet. Det er vigtigt at frivillighed også fremover danner grundlag for lodsejers medvirken i projekter.
LandboThy vil i forbindelse med fremtidige projekter (især vedr. hydrologi) anbefale, at naboarealer, også udenfor nationalparkgrænsen, inddrages i forundersøgelserne. Dette er begrundet i, at vandet/hydrologien selvsagt ikke kender grænsen, og at projekter derfor kan få indflydelse på de tilgrænsende arealer uden for Nationalparken. Det er derfor relevant at inddrage disse tilgrænsende arealer i forundersøgelserne.
Her tænkes på eksempelvis områder nær Vang Sø, Torup Sø og Sjørring Sø. De lavtliggende arealer mellem Nationalparken og Hvidbjerg Å systemet kan også nævnes. Det er vigtigt at områder der ligger lavere eller i niveau med det projekterede areal, skal have særlig opmærksomhed.
Med henblik på nationalpark Thys størrelse og afgrænsning, er LandboThy af den holdning at den er korrekt som den er i dag, og vi ser derfor ikke nogen grund til ændringer.
Dog mener LandboThy, der er eksempler på, at der kan laves ”synergi-projekter” henover nationalparkgrænsen til gavn for både Nationalparken og nabolodsejere udenfor. Det kunne f.eks. være øst for Vandet Sø, Skradekær, hvor det fornemmes, at der er positiv stemning for et vådområde, men ikke for en flytning af nationalparkgrænsen.
For LandboThy’s bestyrelse
Med venlig

Leif Gravesen

Tilbage