Titel på forslaget

Udvidelse: "Nationalpark Thy fra Agger til Bulbjerg"

Beskrivelse:

Øsløs Sogne og Kulturforening skal hermed meddele, at vi tilslutter os Hawboernes Forening, Lildstrands høringssvar om en udvidelse af nationalpark Thy - fra Vigsø til Bulbjerg.
Med venlig hilsen Ib Sørensen
Øsløs Sogne og Kulturforening

Afsender

Organisation

Formål:

6. Bæredygtig udvikling i lokalsamfundet

Tilbage

Titel på forslaget

Udvidelse: "Nationalpark Thy fra Agger til Bulbjerg"

Afsender

Organisation

Navn og evt. kontaktperson

Øsløs Sogne og Kulturforening v. formand Ib Sørensen

Adresse:

Søndre Øsløsvej 20 Øsløs 7742 Vesløs

E-mail:

ibsoerensen7742@gmail.com

Telefon:

20 42 03 22

Formål:

6. Bæredygtig udvikling i lokalsamfundet

Beskrivelse:

Øsløs Sogne og Kulturforening skal hermed meddele, at vi tilslutter os Hawboernes Forening, Lildstrands høringssvar om en udvidelse af nationalpark Thy - fra Vigsø til Bulbjerg.
Med venlig hilsen Ib Sørensen
Øsløs Sogne og Kulturforening

Tilbage