Titel på forslaget

Læ og opholdsmuligheder for mennesker og fugle

Beskrivelse:

Formål 2 og 6.
Vi ønsker at der er balance mellem NPTs ønske om at tilbageføre jordene/klitområder til åbent land og hensynet til mennesker, dyr og fugle.
I og omkring Lyngby er der fældet utrolig mange træer. Det er efter aftaler med private lodsejere. Og det er på statens arealer. Lige nu fjernes roser i klitten, så tæt ved havet, så det kan åbne ny sandflugt.
Der var engang hvor sandflugt og stormvejr var dagligdag. Og dengang fortæller ældre beboere at der ikke var mange fugle.
Vi kunne forestille os at der blev plantet ny vegatation af hjemmehørende arter visse steder i området.
Lyngbyforeningen er en sammenslutning af fastboende og sommerhusejere i Lyngby og opland. Vi er ca 65 matrikler repræsenteret i foreningen.

Afsender

Organisation

Formål:

6. Bæredygtig udvikling i lokalsamfundet

Tilbage

Titel på forslaget

Læ og opholdsmuligheder for mennesker og fugle

Afsender

Organisation

Navn og evt. kontaktperson

Irene Bjerregaard

E-mail:

Irebje@gmail.com

Telefon:

27129307

Formål:

6. Bæredygtig udvikling i lokalsamfundet

Beskrivelse:

Formål 2 og 6.
Vi ønsker at der er balance mellem NPTs ønske om at tilbageføre jordene/klitområder til åbent land og hensynet til mennesker, dyr og fugle.
I og omkring Lyngby er der fældet utrolig mange træer. Det er efter aftaler med private lodsejere. Og det er på statens arealer. Lige nu fjernes roser i klitten, så tæt ved havet, så det kan åbne ny sandflugt.
Der var engang hvor sandflugt og stormvejr var dagligdag. Og dengang fortæller ældre beboere at der ikke var mange fugle.
Vi kunne forestille os at der blev plantet ny vegatation af hjemmehørende arter visse steder i området.
Lyngbyforeningen er en sammenslutning af fastboende og sommerhusejere i Lyngby og opland. Vi er ca 65 matrikler repræsenteret i foreningen.

Tilbage