Titel på forslaget

Vandstanden i og omkring Lyngby

Beskrivelse:

Rundt om Lyngby er der mange vådområder og mange søer. Nogle af disse er bl.a. afløb for skoven og som ender i havet.
Vi har mange grøfter, der er lavet for mange år siden for netop at tørlægge en større del af jordene. Vi ved at vejret bliver vådere og at vandstandene derfor kan stige.
Vi har vand i husenes kældre og andre huse i området, der bliver oversvømmet.
Vi ønsker at der er balance mellem NPTs ønske om at tilbageføre jordene og tildække grøfterne, som det er sket ved Svankær og det at mennesker nu bor her og gerne vil kunne færdes tørskoet rundt. Vi kunne faktisk ønske os at der var endnu mere afløb fra området, end det er tilfældet i dag.
Kan vi få en beskrivelse af hvad naturlig vandstand er og en undersøgelse af hvordan vandstanden påvirkes i fremtiden, hvis der lægges op til yderligere vådområder.
Lyngbyforeningen er en sammenslutning af fastboende og sommerhusejere i Lyngby og opland. Vi er ca 65 matrikler repræsenteret i foreningen.

Afsender

Organisation

Formål:

6. Bæredygtig udvikling i lokalsamfundet

Tilbage

Titel på forslaget

Vandstanden i og omkring Lyngby

Afsender

Organisation

Navn og evt. kontaktperson

Irene Bjerregaard

E-mail:

Irebje@gmail.com

Telefon:

27129307

Formål:

6. Bæredygtig udvikling i lokalsamfundet

Beskrivelse:

Rundt om Lyngby er der mange vådområder og mange søer. Nogle af disse er bl.a. afløb for skoven og som ender i havet.
Vi har mange grøfter, der er lavet for mange år siden for netop at tørlægge en større del af jordene. Vi ved at vejret bliver vådere og at vandstandene derfor kan stige.
Vi har vand i husenes kældre og andre huse i området, der bliver oversvømmet.
Vi ønsker at der er balance mellem NPTs ønske om at tilbageføre jordene og tildække grøfterne, som det er sket ved Svankær og det at mennesker nu bor her og gerne vil kunne færdes tørskoet rundt. Vi kunne faktisk ønske os at der var endnu mere afløb fra området, end det er tilfældet i dag.
Kan vi få en beskrivelse af hvad naturlig vandstand er og en undersøgelse af hvordan vandstanden påvirkes i fremtiden, hvis der lægges op til yderligere vådområder.
Lyngbyforeningen er en sammenslutning af fastboende og sommerhusejere i Lyngby og opland. Vi er ca 65 matrikler repræsenteret i foreningen.

Tilbage