Titel på forslaget

landsbyen Lyngby skal bevare sin autensitet

Beskrivelse:

Lyngby er den ene af to byer, der ligger inde i NP.
Vi ønsker ikke ar blive et turistmål, med øget bil-og bustrafik og deraf følgende parkering.
Vi ser at vores by og omegn egner sig til gående og cyklister, som vi gerne ser fremmet.

Vi ønsker tydelig skiltning og ensartet vejledning på såvel WEB, papir/ kort som ude ved stierne i naturen.
Hvor er der gåruter og hvor må der cykles? Hvor må der parkeres og hvor må der ikke.
Helt konkret kunne man evt. lave toilet faciliteter og en oversigt over gå og cykelruter på parkeringspladsen i skoven ved Lyngbyvej?
Lyngbyforeningen er en sammenslutning af fastboende og sommerhusejere i Lyngby og opland. Vi er ca 65 matrikler repræsenteret i foreningen.

Afsender

Organisation

Formål:

6. Bæredygtig udvikling i lokalsamfundet

Tilbage

Titel på forslaget

landsbyen Lyngby skal bevare sin autensitet

Afsender

Organisation

Navn og evt. kontaktperson

Irene Bjerregaard

E-mail:

Irebje@gmail.com

Telefon:

27129307

Formål:

6. Bæredygtig udvikling i lokalsamfundet

Beskrivelse:

Lyngby er den ene af to byer, der ligger inde i NP.
Vi ønsker ikke ar blive et turistmål, med øget bil-og bustrafik og deraf følgende parkering.
Vi ser at vores by og omegn egner sig til gående og cyklister, som vi gerne ser fremmet.

Vi ønsker tydelig skiltning og ensartet vejledning på såvel WEB, papir/ kort som ude ved stierne i naturen.
Hvor er der gåruter og hvor må der cykles? Hvor må der parkeres og hvor må der ikke.
Helt konkret kunne man evt. lave toilet faciliteter og en oversigt over gå og cykelruter på parkeringspladsen i skoven ved Lyngbyvej?
Lyngbyforeningen er en sammenslutning af fastboende og sommerhusejere i Lyngby og opland. Vi er ca 65 matrikler repræsenteret i foreningen.

Tilbage