Titel på forslaget

Flere vådområder

Beskrivelse:

Vi ønsker, at man fortsat arbejder med at skabe flere vådområder ved at lukke grøfter og at skabe større sammenhængende lysåbne arealer ved at fælde og udtynde plantager.
Dog ønsker vi, at man bevarer den kystnære skov ved Bøgstedrende.
Oprensning af søer som Tvorup Hul og Ringbæk Sø til gavn for grundskudsplanterne.
Vi ønsker, at man fortsætter det gode samarbejde med private lodsejere om at skabe bedre vilkår for truede og ikke-truede arter (dyreliv).
Vi foreslår, at man tildækker noget af grøfteforløbet rundt om Lortpøt, således af de allerede etablerede paddeskrab bliver tilgængelige for padderne. Grøften danner barriere for, at padderne finder vej dertil.

Afsender

Organisation

Formål:

1. Bedre sammenhæng og fri udvikling i klitnaturen

Tilbage

Titel på forslaget

Flere vådområder

Afsender

Organisation

Navn og evt. kontaktperson

Nationalpark Thy VENNER ved formand Mads Agerholm

Adresse:

Skaksvej 52, 7700 Thisted

E-mail:

agerholmads@gmail.com

Telefon:

23437168

Formål:

1. Bedre sammenhæng og fri udvikling i klitnaturen

Beskrivelse:

Vi ønsker, at man fortsat arbejder med at skabe flere vådområder ved at lukke grøfter og at skabe større sammenhængende lysåbne arealer ved at fælde og udtynde plantager.
Dog ønsker vi, at man bevarer den kystnære skov ved Bøgstedrende.
Oprensning af søer som Tvorup Hul og Ringbæk Sø til gavn for grundskudsplanterne.
Vi ønsker, at man fortsætter det gode samarbejde med private lodsejere om at skabe bedre vilkår for truede og ikke-truede arter (dyreliv).
Vi foreslår, at man tildækker noget af grøfteforløbet rundt om Lortpøt, således af de allerede etablerede paddeskrab bliver tilgængelige for padderne. Grøften danner barriere for, at padderne finder vej dertil.

Tilbage