Titel på forslaget

Svankjær Efterskole (fhv.) som kursuscenter med naturen som omdrejningspunkt

Beskrivelse:

Vi foreslår, at Svankjær Efterskole omdannes til et kulturelt samlingspunkt og kursuscenter, ”Naturhøjskolen i NPTHY”. Her skal være fokus på forskning og viden om naturen og læringsmiljøer for børn og unge. Nationalpark Thy klasseværelset kan med fordel have base her. Stedet kan blive et omdrejningspunkt for samarbejde med Museum Thy og Naturstyrelsen Thy. Måske kan der etableres en naturvejlederuddannelse her? Samtidig kan BFN, DOF og andre foreninger som fiskeri og jagtforeninger få rum og plads til at boltre sig i på denne matrikel, der ligger centralt placeret i nationalparken.
Vi ønsker, at Nationalpark Thy styrker og fortsætter samarbejdet med universiteter og øvrige uddannelsesinstitutioner samt BFN om kurser.
Vi ser en stor fordel ved at øge indsatsen med NP Thy Klasseværelset, så det bliver et fast tilbud på bestemte klassetrin i hele kommunen.

Det kunne være spændende med en øget formidling om de kulturhistoriske spor i Nationalpark Thy, blandt andet de arkæologiske udgravninger i Lodbjerg og Nebelgård og redningsvæsenets historie. Det kunne fx ske gennem studiekredse og kurser.
Det kunne være interessant med mere formidling af geologien – fx kystskrænten ved Lodbjerg.
Skiltning og info
Vi ser et behov for formidling af god adfærd i Nationalpark Thy ved trædestenene.
Ønske om opsætning af info-skilte på kulturhistoriske perler. Markere sådanne steder bedre på eventuelt nyt kortmateriale.
Vi ønsker, at der gøres opmærksom på, at nogle vandrestier kan være meget våde (fx redningsvejen mellem Stenbjerg og Lyngby).
Hanstholm Fyr bør på sigt opnå status af en port til Nationalpark Thy. Det kan ske gennem et tættere samarbejde med Det Nordatlantiske fyr om at få tilvejebragt økonomi til at flytte redningsbåden fra ”den sorte lade” til Klitmøller – og dermed få et interessant formidlingspunkt.

Afsender

Organisation

Formål:

5. Forskning, undervisning, formidling og naturvejledning

Upload af dokumenter (fx uddybende beskrivelser, budget, kort m.v.)

  1. lfbz5v09i90zijhuv3xkenw8y7co50cr.docx
Tilbage

Titel på forslaget

Svankjær Efterskole (fhv.) som kursuscenter med naturen som omdrejningspunkt

Afsender

Organisation

Navn og evt. kontaktperson

Nationalpark Thy VENNER ved formand Mads Agerholm

Adresse:

Skaksvej 52, 7700 Thisted

E-mail:

agerholmads@gmail.com

Telefon:

23437168

Formål:

5. Forskning, undervisning, formidling og naturvejledning

Beskrivelse:

Vi foreslår, at Svankjær Efterskole omdannes til et kulturelt samlingspunkt og kursuscenter, ”Naturhøjskolen i NPTHY”. Her skal være fokus på forskning og viden om naturen og læringsmiljøer for børn og unge. Nationalpark Thy klasseværelset kan med fordel have base her. Stedet kan blive et omdrejningspunkt for samarbejde med Museum Thy og Naturstyrelsen Thy. Måske kan der etableres en naturvejlederuddannelse her? Samtidig kan BFN, DOF og andre foreninger som fiskeri og jagtforeninger få rum og plads til at boltre sig i på denne matrikel, der ligger centralt placeret i nationalparken.
Vi ønsker, at Nationalpark Thy styrker og fortsætter samarbejdet med universiteter og øvrige uddannelsesinstitutioner samt BFN om kurser.
Vi ser en stor fordel ved at øge indsatsen med NP Thy Klasseværelset, så det bliver et fast tilbud på bestemte klassetrin i hele kommunen.

Det kunne være spændende med en øget formidling om de kulturhistoriske spor i Nationalpark Thy, blandt andet de arkæologiske udgravninger i Lodbjerg og Nebelgård og redningsvæsenets historie. Det kunne fx ske gennem studiekredse og kurser.
Det kunne være interessant med mere formidling af geologien – fx kystskrænten ved Lodbjerg.
Skiltning og info
Vi ser et behov for formidling af god adfærd i Nationalpark Thy ved trædestenene.
Ønske om opsætning af info-skilte på kulturhistoriske perler. Markere sådanne steder bedre på eventuelt nyt kortmateriale.
Vi ønsker, at der gøres opmærksom på, at nogle vandrestier kan være meget våde (fx redningsvejen mellem Stenbjerg og Lyngby).
Hanstholm Fyr bør på sigt opnå status af en port til Nationalpark Thy. Det kan ske gennem et tættere samarbejde med Det Nordatlantiske fyr om at få tilvejebragt økonomi til at flytte redningsbåden fra ”den sorte lade” til Klitmøller – og dermed få et interessant formidlingspunkt.

Upload af dokumenter (fx uddybende beskrivelser, budget, kort m.v.)

  1. lfbz5v09i90zijhuv3xkenw8y7co50cr.docx
Tilbage