Titel på forslaget

Udvidelse: "Nationalpark Thy fra Agger til Bulbjerg"

Beskrivelse:

Lildstrand Fiske- og Spilhusforening støtter høringssvaret fra Hawboernes Forening, Lildstrand, om udvidelse af Nationalpark Thy fra Vigsø til Bulbjerg.
Som autentisk landingsplads med erhvervsfiskeri, fritidsfiskeri, kystbåd og fungerede spilhus med adgang for publikum er Lildstrand landingsplads både en arbejdsplads og et levende kulturmiljø, som formidler en stærk fortælling om kystfiskeri, kystbeskyttelse og kulturarv langs vestkysten i Thy, hvor byerne og fiskeriet har både fællestræk og forskelligheder alt efter de stedbundne potentialer.

Afsender

Organisation

Formål:

3. Bevare kulturmiljøer og kulturhistoriske spor

Tilbage

Titel på forslaget

Udvidelse: "Nationalpark Thy fra Agger til Bulbjerg"

Afsender

Organisation

Navn og evt. kontaktperson

Lildstrand Fiske- og Spilhusforening, CVR-nr 23569310

Adresse:

Rørslettevej 6, Lildstrand, 7741 Frøstrup, formand Bjarne Holmgaard

E-mail:

jjleegaard@icloud.com

Telefon:

97990628

Formål:

3. Bevare kulturmiljøer og kulturhistoriske spor

Beskrivelse:

Lildstrand Fiske- og Spilhusforening støtter høringssvaret fra Hawboernes Forening, Lildstrand, om udvidelse af Nationalpark Thy fra Vigsø til Bulbjerg.
Som autentisk landingsplads med erhvervsfiskeri, fritidsfiskeri, kystbåd og fungerede spilhus med adgang for publikum er Lildstrand landingsplads både en arbejdsplads og et levende kulturmiljø, som formidler en stærk fortælling om kystfiskeri, kystbeskyttelse og kulturarv langs vestkysten i Thy, hvor byerne og fiskeriet har både fællestræk og forskelligheder alt efter de stedbundne potentialer.

Tilbage