Titel på forslaget

Flere stier og flere opholdsmuligheder

Beskrivelse:

Generelt ønsker vi så stor en tilgængelighed til Nationalpark Thy som muligt – uden at gå på kompromis med hensynet til den sårbare natur. Derfor har vi mange forslag til bedre adgang for publikum – fra flere vandre- og cykelstier til bedre adgang for handicappede og flere overnatningsmuligheder i det fri.
Vi ønsker:
- Flere markerede vandrestier på klitheden, fx ved Vangsaa, Lyngby og Stenbjerg samt forbedring af den eksisterende sti på vestsiden af Agger Tange. Formålet er at give gæsterne adgang til at opleve den nordatlantiske klithedes helt særlige naturtype – tæt på.
- Mulighed for at visse vandreruter skiltes som klapvognsvenlige.
- At flere stier gøres handicapvenlige og at man generelt øger tilgængeligheden for kørestolsbrugere i Nationalpark Thy. Det vil også være ønskeligt at forbedre oplevelsen for synshandicappede ved hjælp af lydposter (podcast-fortællinger via fx QR-koder) ved forskellige trædesten og fokuspunkter (Lodbjerg Fyr, Stenbjerg Landingsplads, Agger Tange, Isbjerg).
- Fortsat udbygning af cykelstier.
- At der arbejdes for cykel- og vandreruter på tværs af Thy fra vest til øst - fra hav til fjord - gerne som grønne korridorer.
- Flere sheltere.
- Flere områder med fri teltning.
- Flere fugletårne.
- Vi foreslår, at P-pladserne tæt ved Stenbjerg Landingsplads (ved Redningshuset) reserveres til personale, handicappede, cykelparkering og busser – og til diverse events. Til gengæld skabes der bedre adgangssti/korridor gennem klitten fra den store p-plads syd for signalmasten til landingspladsen. Denne sti skal være godt afmærket og skiltet.
- Flere naturlegepladser i Nationalpark Thys grønne zoner, bl.a. ved Bøgstedrende.

Afsender

Organisation

Formål:

4. Friluftsliv og særlige naturoplevelser

Upload af dokumenter (fx uddybende beskrivelser, budget, kort m.v.)

  1. r6ay4jl3d0g3dqr9yb2shrypaymn6m1s.docx
Tilbage

Titel på forslaget

Flere stier og flere opholdsmuligheder

Afsender

Organisation

Navn og evt. kontaktperson

Nationalpark Thy VENNER ved formand Mads Agerholm

Adresse:

Skaksvej 52, 7700 Thisted

E-mail:

agerholmads@gmail.com

Telefon:

23437168

Formål:

4. Friluftsliv og særlige naturoplevelser

Beskrivelse:

Generelt ønsker vi så stor en tilgængelighed til Nationalpark Thy som muligt – uden at gå på kompromis med hensynet til den sårbare natur. Derfor har vi mange forslag til bedre adgang for publikum – fra flere vandre- og cykelstier til bedre adgang for handicappede og flere overnatningsmuligheder i det fri.
Vi ønsker:
- Flere markerede vandrestier på klitheden, fx ved Vangsaa, Lyngby og Stenbjerg samt forbedring af den eksisterende sti på vestsiden af Agger Tange. Formålet er at give gæsterne adgang til at opleve den nordatlantiske klithedes helt særlige naturtype – tæt på.
- Mulighed for at visse vandreruter skiltes som klapvognsvenlige.
- At flere stier gøres handicapvenlige og at man generelt øger tilgængeligheden for kørestolsbrugere i Nationalpark Thy. Det vil også være ønskeligt at forbedre oplevelsen for synshandicappede ved hjælp af lydposter (podcast-fortællinger via fx QR-koder) ved forskellige trædesten og fokuspunkter (Lodbjerg Fyr, Stenbjerg Landingsplads, Agger Tange, Isbjerg).
- Fortsat udbygning af cykelstier.
- At der arbejdes for cykel- og vandreruter på tværs af Thy fra vest til øst - fra hav til fjord - gerne som grønne korridorer.
- Flere sheltere.
- Flere områder med fri teltning.
- Flere fugletårne.
- Vi foreslår, at P-pladserne tæt ved Stenbjerg Landingsplads (ved Redningshuset) reserveres til personale, handicappede, cykelparkering og busser – og til diverse events. Til gengæld skabes der bedre adgangssti/korridor gennem klitten fra den store p-plads syd for signalmasten til landingspladsen. Denne sti skal være godt afmærket og skiltet.
- Flere naturlegepladser i Nationalpark Thys grønne zoner, bl.a. ved Bøgstedrende.

Upload af dokumenter (fx uddybende beskrivelser, budget, kort m.v.)

  1. r6ay4jl3d0g3dqr9yb2shrypaymn6m1s.docx
Tilbage