Titel på forslaget

Mere fokus på kystfiskeri, kystsikring og levevilkår ved kysten

Beskrivelse:

Vi ønsker at nationalparkplanen 2022-28 får særligt fokus på formidling af kulturhistorien omkring kystfiskeriet, hverdagslivet ved kysterne og kystsikringen. Helt konkret foreslår vi, at der etableres et "Fiskeriets Hjerl Hede" i Stenbjerg - med løbende formidling og dage med levendegørelse af fiskeriet og dets vilkår. Også "De Sorte Huse" i Agger inddrages til formidling af (fiskeriet og) kystsikringens historie. Båkerne bør også formidles på en spændende måde.

Afsender

Organisation

Formål:

3. Bevare kulturmiljøer og kulturhistoriske spor

Upload af dokumenter (fx uddybende beskrivelser, budget, kort m.v.)

  1. jsg9mbwg1navqdiq5rll4kska8t0al8n.docx
Tilbage

Titel på forslaget

Mere fokus på kystfiskeri, kystsikring og levevilkår ved kysten

Afsender

Organisation

Navn og evt. kontaktperson

Nationalpark Thy VENNER ved formand Mads Agerholm

Adresse:

Skaksvej 52, 7700 Thisted

E-mail:

agerholmads@gmail.com

Telefon:

23437168

Formål:

3. Bevare kulturmiljøer og kulturhistoriske spor

Beskrivelse:

Vi ønsker at nationalparkplanen 2022-28 får særligt fokus på formidling af kulturhistorien omkring kystfiskeriet, hverdagslivet ved kysterne og kystsikringen. Helt konkret foreslår vi, at der etableres et "Fiskeriets Hjerl Hede" i Stenbjerg - med løbende formidling og dage med levendegørelse af fiskeriet og dets vilkår. Også "De Sorte Huse" i Agger inddrages til formidling af (fiskeriet og) kystsikringens historie. Båkerne bør også formidles på en spændende måde.

Upload af dokumenter (fx uddybende beskrivelser, budget, kort m.v.)

  1. jsg9mbwg1navqdiq5rll4kska8t0al8n.docx
Tilbage