Titel på forslaget

Udvidelse: "Nationalpark Thy fra Agger til Bulbjerg"

Beskrivelse:

Frøstrup og Omegns Borgerforening tilslutter sig høringssvar fra Hawboernes Forening, Lildstrand, og Støtteforeningen Hannæs-Østerild vedrørende udvidelse af Nationalpark Thy med strækningen Vigsø-Bulbjerg.
Med venlig hilsen formand Mikael Rathke

Afsender

Organisation

Formål:

6. Bæredygtig udvikling i lokalsamfundet

Tilbage

Titel på forslaget

Udvidelse: "Nationalpark Thy fra Agger til Bulbjerg"

Afsender

Organisation

Navn og evt. kontaktperson

Frøstrup og Omegns Borgerforening, CVR 35345914, v. formand Mikael Rathke

Adresse:

Fjordvej 10, Kærup, 7741 Frøstrup

E-mail:

mikael@rathke.dk

Telefon:

97991806

Formål:

6. Bæredygtig udvikling i lokalsamfundet

Beskrivelse:

Frøstrup og Omegns Borgerforening tilslutter sig høringssvar fra Hawboernes Forening, Lildstrand, og Støtteforeningen Hannæs-Østerild vedrørende udvidelse af Nationalpark Thy med strækningen Vigsø-Bulbjerg.
Med venlig hilsen formand Mikael Rathke

Tilbage