Titel på forslaget

Udvidelse: "Nationalpark Thy fra Agger til Bulbjerg"

Beskrivelse:

Østerild og Omegns Borgerforening tilslutter sig høringssvar fra Hawboernes Forening, Lildstrand, og Støtteforeningen Hannæs-Østerild vedrørende udvidelse af Nationalpark Thy med strækningen Vigsø-Bulbjerg.
Med venlig hilsen formand Jørn Søndergaard Nielsen

Afsender

Organisation

Formål:

6. Bæredygtig udvikling i lokalsamfundet

Tilbage

Titel på forslaget

Udvidelse: "Nationalpark Thy fra Agger til Bulbjerg"

Afsender

Organisation

Navn og evt. kontaktperson

Østerild og Omegns borgerforening

Adresse:

Østerild Byvej 8, Østerild, 7700 Thisted

E-mail:

joern.nielsen@vip.cybercity.dk

Telefon:

23613446

Formål:

6. Bæredygtig udvikling i lokalsamfundet

Beskrivelse:

Østerild og Omegns Borgerforening tilslutter sig høringssvar fra Hawboernes Forening, Lildstrand, og Støtteforeningen Hannæs-Østerild vedrørende udvidelse af Nationalpark Thy med strækningen Vigsø-Bulbjerg.
Med venlig hilsen formand Jørn Søndergaard Nielsen

Tilbage