Titel på forslaget

Udvidelse: "Nationalpark Thy fra Agger til Bulbjerg"

Beskrivelse:

Bjerget Beboerforening støtter op om udvidelse af Nationalpark Thy fra Agger til Bulbjerg, jf. høringssvar fra Støtteforeningen Hannæs-Østerild.

Afsender

Organisation

Formål:

6. Bæredygtig udvikling i lokalsamfundet

Tilbage

Titel på forslaget

Udvidelse: "Nationalpark Thy fra Agger til Bulbjerg"

Afsender

Organisation

Navn og evt. kontaktperson

Bjerget Beboerforening

Adresse:

Gl. Aalborgvej 70, 7741 Frøstrup

E-mail:

lea.jullp@gmail.com

Telefon:

51273611

Formål:

6. Bæredygtig udvikling i lokalsamfundet

Beskrivelse:

Bjerget Beboerforening støtter op om udvidelse af Nationalpark Thy fra Agger til Bulbjerg, jf. høringssvar fra Støtteforeningen Hannæs-Østerild.

Tilbage