Titel på forslaget

Friluftsrådets høringssvar til nationalparkplanen 2022-2028

Beskrivelse:

Friluftsrådet bakker op om, at vi i Danmark skal have en rig natur med større biodiversitet og mangfoldighed. Den danske natur er presset, og der er derfor behov for at forbedre forholdene for biodiversiteten i den danske natur og bremse tilbagegangen. Dog er det også en væsentlig faktor, at den danske befolkning har mulighed for at komme ud i naturen og få gode oplevelser, så de forstår hvad det er for en natur, vi skal passe på.

Afsender

Organisation

Formål:

1. Bedre sammenhæng og fri udvikling i klitnaturen

Upload af dokumenter (fx uddybende beskrivelser, budget, kort m.v.)

  1. fenv2ifk2t22e9zk29hfewyzj16jne0y.pdf
Tilbage

Titel på forslaget

Friluftsrådets høringssvar til nationalparkplanen 2022-2028

Afsender

Organisation

Navn og evt. kontaktperson

Friluftsrådet Nordvest, Formand Jørn Schjøtler

E-mail:

nordvest@friluftsraadet.dk

Formål:

1. Bedre sammenhæng og fri udvikling i klitnaturen

Beskrivelse:

Friluftsrådet bakker op om, at vi i Danmark skal have en rig natur med større biodiversitet og mangfoldighed. Den danske natur er presset, og der er derfor behov for at forbedre forholdene for biodiversiteten i den danske natur og bremse tilbagegangen. Dog er det også en væsentlig faktor, at den danske befolkning har mulighed for at komme ud i naturen og få gode oplevelser, så de forstår hvad det er for en natur, vi skal passe på.

Upload af dokumenter (fx uddybende beskrivelser, budget, kort m.v.)

  1. fenv2ifk2t22e9zk29hfewyzj16jne0y.pdf
Tilbage