Titel på forslaget

Udvidelse af Nationalpark Thy til Bulbjerg

Beskrivelse:

Jeg har været leder af en arbejdspakke i forsknings- og udviklingsprojektet ”Innovation i dansk kystturisme”, finansieret af Danmarks Innovationsfond 2016-19 og med deltagelse af Roskilde Universitet, Aalborg Universitet, Syddansk Universitet, Copenhagen Business School og Center for Regional- og Turismeforskning. Dette projekt har bl.a. arbejdet med Lild Strand som en udviklings-case. Projektets resultater peger på at en udvikling af Lild Strand baseret på især naturturisme er en oplagt mulighed, både for at skabe vækst og mere aktivitet i Lild Strand, men også som demonstrationsmodel for hvordan andre lokalsamfund i udkantsområder kan udvikles.
En udvikling af Lild Strand, og i øvrigt andre lokalsamfund i Thy, er meget afhængig af at de er med i Nationalpark Thy. En udstrækning af nationalparken til at omfatte Hannæs-Østerild (herunder Lild Strand) vil være et stort bidrag til udvikling af naturturisme i området. Nationalpark-systemet vil øge kendskabet til, og interessen for, området betragteligt blandt danske og udenlandske turister. Et medlemskab af nationalpark-organisationen vil endvidere give et organisatorisk rygstød til lokale initiativer i Lild Strand og andre lokalsamfund i området.
Gennem arbejdet i projektet ”Innovation i dansk kystturisme” har jeg som forsker observeret at der er skabt kraftig og faglig meget velfunderet aktivitet blandt beboerne i Lild Strand. De er i stand til at løfte en udvikling af dette lokalsamfund, som ellers er truet af tilbagegang på stort set alle parametre. Det er derfor, ud fra vore forskningsresultater, oplagt at udvide Nationalpark Thy til også at omfatte Hannæs-Østerild.
En sådan udvidelse vil også være et eksempel for andre udkantsområder i Danmark, som kæmper med tilbagegangs-problemer.

Jon Sundbo, Professor in Business Administration
Institut for samfundsvidenskab og erhverv / Department of Social Sciences and Business
Roskilde University, PO Box 260, DK-4000 Roskilde, Denmark
Tel. +45 46742161, mob. +45 40380497. sundbo@ruc.dk
Forskningsgruppen Innovation i service og oplevelser/Research group Innovation in services and experiences
Coordinator Center for oplevelses- og turismeforskning/Centre for Experience and Tourism Research

Afsender

*

Formål:

6. Bæredygtig udvikling i lokalsamfundet

Tilbage

Titel på forslaget

Udvidelse af Nationalpark Thy til Bulbjerg

Afsender

*

Navn og evt. kontaktperson

Jon Sundbo, professor, Roskilde Universitet

Adresse:

Roskilde Universitet, Potboks 260, 4000 Roskilde

E-mail:

sundbo@ruc.dk

Telefon:

40380497

Formål:

6. Bæredygtig udvikling i lokalsamfundet

Beskrivelse:

Jeg har været leder af en arbejdspakke i forsknings- og udviklingsprojektet ”Innovation i dansk kystturisme”, finansieret af Danmarks Innovationsfond 2016-19 og med deltagelse af Roskilde Universitet, Aalborg Universitet, Syddansk Universitet, Copenhagen Business School og Center for Regional- og Turismeforskning. Dette projekt har bl.a. arbejdet med Lild Strand som en udviklings-case. Projektets resultater peger på at en udvikling af Lild Strand baseret på især naturturisme er en oplagt mulighed, både for at skabe vækst og mere aktivitet i Lild Strand, men også som demonstrationsmodel for hvordan andre lokalsamfund i udkantsområder kan udvikles.
En udvikling af Lild Strand, og i øvrigt andre lokalsamfund i Thy, er meget afhængig af at de er med i Nationalpark Thy. En udstrækning af nationalparken til at omfatte Hannæs-Østerild (herunder Lild Strand) vil være et stort bidrag til udvikling af naturturisme i området. Nationalpark-systemet vil øge kendskabet til, og interessen for, området betragteligt blandt danske og udenlandske turister. Et medlemskab af nationalpark-organisationen vil endvidere give et organisatorisk rygstød til lokale initiativer i Lild Strand og andre lokalsamfund i området.
Gennem arbejdet i projektet ”Innovation i dansk kystturisme” har jeg som forsker observeret at der er skabt kraftig og faglig meget velfunderet aktivitet blandt beboerne i Lild Strand. De er i stand til at løfte en udvikling af dette lokalsamfund, som ellers er truet af tilbagegang på stort set alle parametre. Det er derfor, ud fra vore forskningsresultater, oplagt at udvide Nationalpark Thy til også at omfatte Hannæs-Østerild.
En sådan udvidelse vil også være et eksempel for andre udkantsområder i Danmark, som kæmper med tilbagegangs-problemer.

Jon Sundbo, Professor in Business Administration
Institut for samfundsvidenskab og erhverv / Department of Social Sciences and Business
Roskilde University, PO Box 260, DK-4000 Roskilde, Denmark
Tel. +45 46742161, mob. +45 40380497. sundbo@ruc.dk
Forskningsgruppen Innovation i service og oplevelser/Research group Innovation in services and experiences
Coordinator Center for oplevelses- og turismeforskning/Centre for Experience and Tourism Research

Tilbage