Titel på forslaget

Fældning af skov mellem Ålvand og Vangså klithede.

Beskrivelse:


Fældning af skov mellem Ålvand og Vangså klithede, det er idioti og manglende respekt for vore vestjyske skove.

Naturstyrelsen Thy har gjort et rigtig godt tiltag samt løst problemet for Nationalparkens bestyrelse og til ingen penge.

Hjortevej i Tvorup er blevet udvidet flere steder , så der er fin passage mellem de to klitheder for en 2 cm stor sommerfugl.

Vi har så meget af de triste klitheder i Thy, over 50 % af Nationalparken er lysåbne arealer, så det er bestemt ikke nødvendigt at fælde flere hundrede hektar for en lille blå sommerfugl som forøvrigt også findes flere andre steder i Dk

Glem nu alt om at endevende alle skove i Nationalparken.

Lad nu vores natur/skove være i fred og koncentrer jer om de problemer i fremover vil få med endnu flere udenlandske turister (autocampere) som parkerer/bor/skider overalt i vores natur. Find en løsning på parkering og camping for disse "turister"

Os der færdes i naturen hver dag ser ikke mennesker på klithederne, men rigtig mange nyder at gå en tur i skoven (som i nu vil fælde)

TÆNK nu på os almindelige mennesker/brugere af naturen: = lokalbefolkningen og gæster som nyder at færdes i VORE SKOVE I THY.

Afsender

Privat person

Formål:

1. Bedre sammenhæng og fri udvikling i klitnaturen

Tilbage

Titel på forslaget

Fældning af skov mellem Ålvand og Vangså klithede.

Afsender

Privat person

Navn og evt. kontaktperson

Folmer Toft Olesen

Formål:

1. Bedre sammenhæng og fri udvikling i klitnaturen

Beskrivelse:


Fældning af skov mellem Ålvand og Vangså klithede, det er idioti og manglende respekt for vore vestjyske skove.

Naturstyrelsen Thy har gjort et rigtig godt tiltag samt løst problemet for Nationalparkens bestyrelse og til ingen penge.

Hjortevej i Tvorup er blevet udvidet flere steder , så der er fin passage mellem de to klitheder for en 2 cm stor sommerfugl.

Vi har så meget af de triste klitheder i Thy, over 50 % af Nationalparken er lysåbne arealer, så det er bestemt ikke nødvendigt at fælde flere hundrede hektar for en lille blå sommerfugl som forøvrigt også findes flere andre steder i Dk

Glem nu alt om at endevende alle skove i Nationalparken.

Lad nu vores natur/skove være i fred og koncentrer jer om de problemer i fremover vil få med endnu flere udenlandske turister (autocampere) som parkerer/bor/skider overalt i vores natur. Find en løsning på parkering og camping for disse "turister"

Os der færdes i naturen hver dag ser ikke mennesker på klithederne, men rigtig mange nyder at gå en tur i skoven (som i nu vil fælde)

TÆNK nu på os almindelige mennesker/brugere af naturen: = lokalbefolkningen og gæster som nyder at færdes i VORE SKOVE I THY.

Tilbage