Titel på forslaget

Udvidelse "Nationalpark Thy fra Agger til Bulbjerg"

Beskrivelse:

Støtteforeningen Hannæs-Østerild (SHØ), foreslår udvidelse af Nationalpark Thy (NPT) med strækningen fra Vigsø til Bulbjerg med virkning fra ny Nationalparkplan 2022-2028.
SHØ repræsenterer i alt 8 samvirkende borgerforeninger: Bjerget Beboerforening, Frøstrup og Omegns Borgerforening, Østerild og Omegns Borgerforening, Arup Beboerforening, Vesløs Håndværker- og Borgerforening, Øsløs Sogne- og Kulturforening, Hunstrup &
Omegns Borgerforening og Hawboernes Forening, Lildstrand.
59 km2 udvidelse af NPT Thy fra Vigsø til Bulbjerg er fyrtårnsprojekt i de 8 borgerforeningers samlede Masterplan Hannæs-Østerild ”Livet i centrum”, der er indgivet som høringssvar til Thisted Kommuneplan 2017-2029. Der er således massiv lokal opbakning til ønsket om udvidelse.
En udvidelse vil gøre ”Danmarks Største Vildmark” endnu større ved at udvide NPT med 59 km2 fredet klithede, Danmarks længste ubebyggede kyststrækning Vigsø-Lildstrand og det storslåede fuglefjeld Bulbjerg som et sublimt slutpunkt for NPT på kommunegrænsen. Kystområdet har en klart defineret målsætning om udvikling af den stille turisme på områdets og naturens præmisser. I samarbejde med Naturstyrelsen Thy og Thisted Kommune arbejder området for at oprette en Dark Sky Park, som er en certificering og beskyttelse af områdets dybe nattemørke samt formidling af viden herom. En international attraktion, som tager udgangspunkt i den lokale målsætning om stille turisme og stedbundne potentialer. (https://hawboerne.dk/dark-sky-thy).
Det skal tillige nævnes, at den foreslåede udvidelse af NPT har et opland, som inden for natur og kultur tiltrækker besøgende i tusindtal året rundt. Vejlerne, Kirsten Kjærs Museum og Testcenteret - for blot at nævne de mest markante.
NPT brander sig i disse år stærkt med byggeprojekter som Lodbjerg Fyr og besøgscenter i Vorupør. Politiske vinde blæser i retning af lokal udvikling, mere sammenhængende natur med varierede naturoplevelser. Dette sidste er forslaget eksponent for med 59
km2 uforstyrret vildmark af naturtype som NPT’s.
Fordelene ved en udvidelse burde være indlysende for alle parter, både Hannæs/Nordthy, NPT og Thisted Kommune.
Erhvervsudvikling og nye arbejdspladser, øget bosætning, turismeudvikling på lokalområdets præmisser, øgede udfoldelsesmuligheder og flere naturoplevelser for besøgende i en endnu større vildmark. Vigtigt er det også, at områdets natur
kan blive en del af den forskning og formidling, NPT er eksponent for.
 
Facilitere eller obstruere? Inerti eller energi? Hvem ejer nationalparkerne? Bestyrelserne eller borgerne? Udviklingsorientering efterlyses!!
Trods en massiv arbejdsindsats og konstruktiv tilgang har Hannæs-Nordthy foreløbig ventet i fire år på at få del i den udvikling, det fine brand NPT skaber i Thy. Hannæs/Nordthy-området kan for en meget beskeden investering bidrage endnu stærkere til fortsat positiv udvikling i både NPT og i Thisted Kommune – hvis vi altså må blive en del af fællesskabet.
NPT-bestyrelse og kommunalbestyrelse har været bekendt med forslaget siden 2017, men uden at forholde sig til gentagne henvendelser fra Nationalparkgruppen i Hannæs/Nordthy. Nationalpark Mols Bjerge blev udvidet på basis af borgerønsker i
forbindelse med udarbejdelse af den nyeste Nationalparkplan. Nationalpark Kongernes Nordsjælland har udvidelse som målsætning. Borgerne i Hannæs/Nordthy oplever derimod det, som om NPT anser en potentiel udvidelse for en trussel - eller måske blot som træls besvær?
De otte borgerforeningers samlede masterplan, ”Hannæs-Østerild – Livet i Centrum”, samt diverse materiale om den foreslåede udvidelse og hidtidige proces kan tilgås på https://hawboerne.dk/masterplan-hannaes-oesterild.

Afsender

Organisation

Formål:

6. Bæredygtig udvikling i lokalsamfundet

Tilbage

Titel på forslaget

Udvidelse "Nationalpark Thy fra Agger til Bulbjerg"

Afsender

Organisation

Navn og evt. kontaktperson

Støtteforeningen Hannæs Østerild CVR. 40269274

Adresse:

Håndværkervej 16, 7741 Frøstrup

E-mail:

shanost2018@gmail.com

Telefon:

24280286

Formål:

6. Bæredygtig udvikling i lokalsamfundet

Beskrivelse:

Støtteforeningen Hannæs-Østerild (SHØ), foreslår udvidelse af Nationalpark Thy (NPT) med strækningen fra Vigsø til Bulbjerg med virkning fra ny Nationalparkplan 2022-2028.
SHØ repræsenterer i alt 8 samvirkende borgerforeninger: Bjerget Beboerforening, Frøstrup og Omegns Borgerforening, Østerild og Omegns Borgerforening, Arup Beboerforening, Vesløs Håndværker- og Borgerforening, Øsløs Sogne- og Kulturforening, Hunstrup &
Omegns Borgerforening og Hawboernes Forening, Lildstrand.
59 km2 udvidelse af NPT Thy fra Vigsø til Bulbjerg er fyrtårnsprojekt i de 8 borgerforeningers samlede Masterplan Hannæs-Østerild ”Livet i centrum”, der er indgivet som høringssvar til Thisted Kommuneplan 2017-2029. Der er således massiv lokal opbakning til ønsket om udvidelse.
En udvidelse vil gøre ”Danmarks Største Vildmark” endnu større ved at udvide NPT med 59 km2 fredet klithede, Danmarks længste ubebyggede kyststrækning Vigsø-Lildstrand og det storslåede fuglefjeld Bulbjerg som et sublimt slutpunkt for NPT på kommunegrænsen. Kystområdet har en klart defineret målsætning om udvikling af den stille turisme på områdets og naturens præmisser. I samarbejde med Naturstyrelsen Thy og Thisted Kommune arbejder området for at oprette en Dark Sky Park, som er en certificering og beskyttelse af områdets dybe nattemørke samt formidling af viden herom. En international attraktion, som tager udgangspunkt i den lokale målsætning om stille turisme og stedbundne potentialer. (https://hawboerne.dk/dark-sky-thy).
Det skal tillige nævnes, at den foreslåede udvidelse af NPT har et opland, som inden for natur og kultur tiltrækker besøgende i tusindtal året rundt. Vejlerne, Kirsten Kjærs Museum og Testcenteret - for blot at nævne de mest markante.
NPT brander sig i disse år stærkt med byggeprojekter som Lodbjerg Fyr og besøgscenter i Vorupør. Politiske vinde blæser i retning af lokal udvikling, mere sammenhængende natur med varierede naturoplevelser. Dette sidste er forslaget eksponent for med 59
km2 uforstyrret vildmark af naturtype som NPT’s.
Fordelene ved en udvidelse burde være indlysende for alle parter, både Hannæs/Nordthy, NPT og Thisted Kommune.
Erhvervsudvikling og nye arbejdspladser, øget bosætning, turismeudvikling på lokalområdets præmisser, øgede udfoldelsesmuligheder og flere naturoplevelser for besøgende i en endnu større vildmark. Vigtigt er det også, at områdets natur
kan blive en del af den forskning og formidling, NPT er eksponent for.
 
Facilitere eller obstruere? Inerti eller energi? Hvem ejer nationalparkerne? Bestyrelserne eller borgerne? Udviklingsorientering efterlyses!!
Trods en massiv arbejdsindsats og konstruktiv tilgang har Hannæs-Nordthy foreløbig ventet i fire år på at få del i den udvikling, det fine brand NPT skaber i Thy. Hannæs/Nordthy-området kan for en meget beskeden investering bidrage endnu stærkere til fortsat positiv udvikling i både NPT og i Thisted Kommune – hvis vi altså må blive en del af fællesskabet.
NPT-bestyrelse og kommunalbestyrelse har været bekendt med forslaget siden 2017, men uden at forholde sig til gentagne henvendelser fra Nationalparkgruppen i Hannæs/Nordthy. Nationalpark Mols Bjerge blev udvidet på basis af borgerønsker i
forbindelse med udarbejdelse af den nyeste Nationalparkplan. Nationalpark Kongernes Nordsjælland har udvidelse som målsætning. Borgerne i Hannæs/Nordthy oplever derimod det, som om NPT anser en potentiel udvidelse for en trussel - eller måske blot som træls besvær?
De otte borgerforeningers samlede masterplan, ”Hannæs-Østerild – Livet i Centrum”, samt diverse materiale om den foreslåede udvidelse og hidtidige proces kan tilgås på https://hawboerne.dk/masterplan-hannaes-oesterild.

Tilbage