Titel på forslaget

Udvidelse : "Nationalpark Thy fra Agger til Bulbjerg"

Beskrivelse:

Jeg tilslutter sif forslaget om udvidelse: "Nationalpark Thy fra Agger til Bulbjerg", indsendt af Hawboernes Forening, Lildstrand.
Nationalpark Thy har været et kæmpe aktiv for Thisted kommunen og brander vores område godt. Det har medført øget aktivitet og bosæting i kommunen vestområdet. Det er stor opbakning for at nationalpark thy udvides mød øst helt op til Bulbjerg, så der kommer også bæredygtig udvikling i lokalområdet på østdelen af kommunen.

Afsender

Privat person

Formål:

6. Bæredygtig udvikling i lokalsamfundet

Tilbage

Titel på forslaget

Udvidelse : "Nationalpark Thy fra Agger til Bulbjerg"

Afsender

Privat person

Navn og evt. kontaktperson

Francois Grimal

Adresse:

Hovsørvej 18

E-mail:

fg@dolle.com

Telefon:

22248123

Formål:

6. Bæredygtig udvikling i lokalsamfundet

Beskrivelse:

Jeg tilslutter sif forslaget om udvidelse: "Nationalpark Thy fra Agger til Bulbjerg", indsendt af Hawboernes Forening, Lildstrand.
Nationalpark Thy har været et kæmpe aktiv for Thisted kommunen og brander vores område godt. Det har medført øget aktivitet og bosæting i kommunen vestområdet. Det er stor opbakning for at nationalpark thy udvides mød øst helt op til Bulbjerg, så der kommer også bæredygtig udvikling i lokalområdet på østdelen af kommunen.

Tilbage