Titel på forslaget

Udvidelse : "Nationalpark Thy fra Agger til Bulbjerg"

Beskrivelse:

Dolle A/S tilslutter sif forslaget om udvidelse: "Nationalpark Thy fra Agger til Bulbjerg", indsendt af Hawboernes Forening, Lildstrand.
Nationalpark Thy har været et kæmpe aktiv for Thisted kommunen og brander vores område godt. Det har medført øget aktivitet og bosæting i kommunen vestområdet. Det er stor opbakning for at nationalpark thy udvides mød øst helt op til Bulbjerg, så der kommer også bæredygtig udvikling i lokalområdet på østdelen af kommunen.

Afsender

Organisation

Formål:

6. Bæredygtig udvikling i lokalsamfundet

Tilbage

Titel på forslaget

Udvidelse : "Nationalpark Thy fra Agger til Bulbjerg"

Afsender

Organisation

Navn og evt. kontaktperson

Dolle A/S ved Francois Grimal

Adresse:

Vestergade 47

E-mail:

fg@dolle.com

Telefon:

22248123

Formål:

6. Bæredygtig udvikling i lokalsamfundet

Beskrivelse:

Dolle A/S tilslutter sif forslaget om udvidelse: "Nationalpark Thy fra Agger til Bulbjerg", indsendt af Hawboernes Forening, Lildstrand.
Nationalpark Thy har været et kæmpe aktiv for Thisted kommunen og brander vores område godt. Det har medført øget aktivitet og bosæting i kommunen vestområdet. Det er stor opbakning for at nationalpark thy udvides mød øst helt op til Bulbjerg, så der kommer også bæredygtig udvikling i lokalområdet på østdelen af kommunen.

Tilbage