Titel på forslaget

Grøfteforløb/ Paddeskrab.

Beskrivelse:

Tildække noget af grøfteforløbet rundt om Lortpøt, så de allerede etablerede paddeskrab bliver tilgængelige for padderne. Der er vist endnu ikke påvist padder i skrabene der.

Styrke sammenhængen mellem de allerede lysåbne arealer, ved yderligere fældning af træer og anden opvækst i korridoer, dog ikke bredere end nødvendigt, for trods alt at bibeholde noget af de tidligt anlagte plantageområder, der er en vigtig del af kulturhistoriske spor.

Oprense flere af klitsøerne, med henblik på at forbedre forholdene for grundskudsplanterne.

Afsender

Privat person

Formål:

1. Bedre sammenhæng og fri udvikling i klitnaturen

Tilbage

Titel på forslaget

Grøfteforløb/ Paddeskrab.

Afsender

Privat person

Navn og evt. kontaktperson

Lene Holst

Adresse:

Skyumvej 89, 7752 Snedsted

E-mail:

lmh@aliboxmail.dk

Telefon:

23636317

Formål:

1. Bedre sammenhæng og fri udvikling i klitnaturen

Beskrivelse:

Tildække noget af grøfteforløbet rundt om Lortpøt, så de allerede etablerede paddeskrab bliver tilgængelige for padderne. Der er vist endnu ikke påvist padder i skrabene der.

Styrke sammenhængen mellem de allerede lysåbne arealer, ved yderligere fældning af træer og anden opvækst i korridoer, dog ikke bredere end nødvendigt, for trods alt at bibeholde noget af de tidligt anlagte plantageområder, der er en vigtig del af kulturhistoriske spor.

Oprense flere af klitsøerne, med henblik på at forbedre forholdene for grundskudsplanterne.

Tilbage