Titel på forslaget

Naturlegepladser

Beskrivelse:

Etablering af yderligere natur/ skov-legepladser i lighed med den der er ved Klitmøllervej i Vilsbøl plantage. Placering ved Bøgested rende, nede ved parkeringspladsen tættest på renden. Tror godt stedet kan "bære" det, og der er i forvejen let tilgængelige toiletforhold. Det er det område i Nationalparken, hvor plantagen er tættest på havet, således skal man ikke over en strækning med klithede for at komme til havet, efter at have opholdt sig i læ af plantagen.
Ligeledes kunne en tilsvarende legeplads etableres ved parkeringsplads området ved Lange mole vej, på Agger Tange. Her er i forvejen toiletforhold, samt nemt til en udmærket badestrand.

Afsender

Privat person

Formål:

4. Friluftsliv og særlige naturoplevelser

Tilbage

Titel på forslaget

Naturlegepladser

Afsender

Privat person

Navn og evt. kontaktperson

Lene Holst

Adresse:

Skyumvej 89 7752 Snedsted

E-mail:

lmh@altiboxmail.dk

Telefon:

23636317

Formål:

4. Friluftsliv og særlige naturoplevelser

Beskrivelse:

Etablering af yderligere natur/ skov-legepladser i lighed med den der er ved Klitmøllervej i Vilsbøl plantage. Placering ved Bøgested rende, nede ved parkeringspladsen tættest på renden. Tror godt stedet kan "bære" det, og der er i forvejen let tilgængelige toiletforhold. Det er det område i Nationalparken, hvor plantagen er tættest på havet, således skal man ikke over en strækning med klithede for at komme til havet, efter at have opholdt sig i læ af plantagen.
Ligeledes kunne en tilsvarende legeplads etableres ved parkeringsplads området ved Lange mole vej, på Agger Tange. Her er i forvejen toiletforhold, samt nemt til en udmærket badestrand.

Tilbage