Titel på forslaget

Biodiversitet på private grunde.

Beskrivelse:

Vi har en privat grund i NP Thy. På grunden er der bla. en bevoksning af lyng, klokkelyng, porse og mosebølle.
I de senere år er området begyndt at blive overgroet af siv og græs og lyngen begynder at gå ud.
Vi vil meget gerne bidrage til at optimere biodiversiteten i NP Thy , og vil samtidig også gerne bevare noget af den oprindelige vegetation på grunden.
- Derfor vil vi foreslå at der oprettes et sted hvor bla. private lodsejere kan få råd og vejledning til, hvordan vi selv kan være med til at genoprette den oprindelige vegetation, og måske endda berige den eksisterende vegetation, så biodiversiteten optimeres.
- At der evt. afholdes et enkelt kursus med ovenstående tema.

Med venlig hilsen
Lisbeth Ussing og Kurt Thinggaard
Arkensvej 3,
Stenbjerg.

Afsender

*

Formål:

2. Øget biologisk mangfoldighed i plantager og på dyrkede arealer

Tilbage

Titel på forslaget

Biodiversitet på private grunde.

Afsender

*

Navn og evt. kontaktperson

Lisbeth Ussing

Adresse:

Sommervej 2, 7900 Nykøbing Mors

E-mail:

lussing@gmail.com

Telefon:

004521961394

Formål:

2. Øget biologisk mangfoldighed i plantager og på dyrkede arealer

Beskrivelse:

Vi har en privat grund i NP Thy. På grunden er der bla. en bevoksning af lyng, klokkelyng, porse og mosebølle.
I de senere år er området begyndt at blive overgroet af siv og græs og lyngen begynder at gå ud.
Vi vil meget gerne bidrage til at optimere biodiversiteten i NP Thy , og vil samtidig også gerne bevare noget af den oprindelige vegetation på grunden.
- Derfor vil vi foreslå at der oprettes et sted hvor bla. private lodsejere kan få råd og vejledning til, hvordan vi selv kan være med til at genoprette den oprindelige vegetation, og måske endda berige den eksisterende vegetation, så biodiversiteten optimeres.
- At der evt. afholdes et enkelt kursus med ovenstående tema.

Med venlig hilsen
Lisbeth Ussing og Kurt Thinggaard
Arkensvej 3,
Stenbjerg.

Tilbage