Titel på forslaget

Udvidelse: ”Nationalpark Thy fra Agger til Bulbjerg”

Beskrivelse:

Jeg tilslutter mig forslaget om Udvidelse: ”Nationalpark Thy fra Agger til Bulbjerg”, indsendt af Hawboernes Forening, Lildstrand.
Vores matrikel indgår i det stillede forslag om 59 km2 udvidelse.

Afsender

Privat person

Formål:

2. Øget biologisk mangfoldighed i plantager og på dyrkede arealer

Tilbage

Titel på forslaget

Udvidelse: ”Nationalpark Thy fra Agger til Bulbjerg”

Afsender

Privat person

Navn og evt. kontaktperson

Kjersti Lien

Adresse:

Hesselvej 85, 9640 Farsø

E-mail:

edvarda.lien@gmail.com

Telefon:

98638641

Formål:

2. Øget biologisk mangfoldighed i plantager og på dyrkede arealer

Beskrivelse:

Jeg tilslutter mig forslaget om Udvidelse: ”Nationalpark Thy fra Agger til Bulbjerg”, indsendt af Hawboernes Forening, Lildstrand.
Vores matrikel indgår i det stillede forslag om 59 km2 udvidelse.

Tilbage