Titel på forslaget

Udvidelse: ”Nationalpark Thy fra Agger til Bulbjerg”

Beskrivelse:

Vi tilslutter os forslaget om Udvidelse: ”Nationalpark Thy fra Agger til Bulbjerg”, indsendt af Hawboernes Forening, Lildstrand.
Vores matrikel indgår i det stillede forslag om 59 km2 udvidelse.

Afsender

Privat person

Formål:

1. Bedre sammenhæng og fri udvikling i klitnaturen

Tilbage

Titel på forslaget

Udvidelse: ”Nationalpark Thy fra Agger til Bulbjerg”

Afsender

Privat person

Navn og evt. kontaktperson

Jørgen Kjær

Adresse:

Bulbjergvej 61, 7741 Frøstrup

E-mail:

jk@avrg.dk

Telefon:

22728641

Formål:

1. Bedre sammenhæng og fri udvikling i klitnaturen

Beskrivelse:

Vi tilslutter os forslaget om Udvidelse: ”Nationalpark Thy fra Agger til Bulbjerg”, indsendt af Hawboernes Forening, Lildstrand.
Vores matrikel indgår i det stillede forslag om 59 km2 udvidelse.

Tilbage