Titel på forslaget

Udvidelse af Nationalpark Thy fra Agger til Bulbjerg.

Beskrivelse:

Vi byder hermed ind på forslagene 1-3-4-5-6.
Grundejerforeningen Svenstibakkevej, Lildstrand, tilslutter sig forslaget om
Udvidelse af: "Nationalpark Thy fra Agger til Bulbjerg", indsendt af Hawboernes Forening, Lildstrand.
Grundejerforeningen repræsenterer 52 sommerhusejere i Lildstrand, som ønsker fokus på beskyttelse af områdets naturværdier, gerne forskningsbaseret, samt fokus på kulturhistorie, autencitet og bæredygtig udvikling af stille turisme med respekt for områdets stedbundne potentialer

Afsender

Organisation

Formål:

*

Tilbage

Titel på forslaget

Udvidelse af Nationalpark Thy fra Agger til Bulbjerg.

Afsender

Organisation

Navn og evt. kontaktperson

Grundejerforeningen Svenstibakkevej, Lildstrand cvr. nr. 40381651

Adresse:

c/o Finn Bjørnholdt, Triersvej 18, 8660 Skanderborg

E-mail:

finn@bjoernholdt.dk

Telefon:

29809806

Formål:

*

Beskrivelse:

Vi byder hermed ind på forslagene 1-3-4-5-6.
Grundejerforeningen Svenstibakkevej, Lildstrand, tilslutter sig forslaget om
Udvidelse af: "Nationalpark Thy fra Agger til Bulbjerg", indsendt af Hawboernes Forening, Lildstrand.
Grundejerforeningen repræsenterer 52 sommerhusejere i Lildstrand, som ønsker fokus på beskyttelse af områdets naturværdier, gerne forskningsbaseret, samt fokus på kulturhistorie, autencitet og bæredygtig udvikling af stille turisme med respekt for områdets stedbundne potentialer

Tilbage