Titel på forslaget

Udvidelse af nationalparken til Bulbjerg

Beskrivelse:

Socialdemokratiet på Hannæs, som er partiets lokale partiforening, ønsker at tilkendegive vores støtte til det fremsatte forslag om en udvidelse af Nationalpark Thy med strækningen fra Vigsø til Bulbjerg fra 2022 med et areal på 59 kvadratkilometer.
Forslaget om udvidelse er tidligere fremsat overfor Nationalpark Thys ledelse af Udviklingsgruppen i Lildstrand allerede i 2017 og beskrevet dels i Masterplan Lildstrand, dels Masterplan Hannæs-Østerild, sidstnævnte udarbejdet af 8 borgerforeninger på Hannæs og indgivet som høringssvar til kommuneplanen 2017-2029 for Thisted Kommune.
De 59 km2 passer natur- og kulturmæssigt ind i Nationalparkens målsætning og et grundigt forarbejde er allerede gjort, idet Nationalparkens ledelse i foråret 2018 fik tilsendt et detaljeret forslag med kort på matrikelniveau udarbejdet af Udviklingsgruppen for Lildstrand.
I tilknytning til forslaget vil det blive foreslået at oprette et hav- og kystfuglecenter i dette område, der tænkes finansieret med fondsmidler. Området ligger tæt på de arealer ved Vejlerne, der er privatejede. Disse områder udgør et helt exceptionelt bagland for en udvidelse af nationalparken op til Bulbjerg. Et sådant center vil kunne spille en rolle inden for forskning i naturbeskyttelse med særlig vægt på fugle, samt inden for naturformidling og undervisning for elever på skoler og undomsuddannelser. Ud over naturformidling om fuglene omfatter området også interessante muligheder for et astronomisk center, der kan udnytte, at området har en usædvanlig mørk nattehimmel, samt et center for at studere og fremvise de meget usædvanlige geologiske forhold i området i kraft af kridtklinter og molerskrænter med meget tykke lag af vulkansk tuf. Arbejdet med disse to emner er på et indledende stadium.

Afsender

Organisation

Formål:

5. Forskning, undervisning, formidling og naturvejledning

Tilbage

Titel på forslaget

Udvidelse af nationalparken til Bulbjerg

Afsender

Organisation

Navn og evt. kontaktperson

Socialdemokratiet på Hannæs v/Aase Nedergaard (fmd)

Adresse:

Asylgade 6, 7700 Thisted

E-mail:

aan@mail.dk

Telefon:

30519755

Formål:

5. Forskning, undervisning, formidling og naturvejledning

Beskrivelse:

Socialdemokratiet på Hannæs, som er partiets lokale partiforening, ønsker at tilkendegive vores støtte til det fremsatte forslag om en udvidelse af Nationalpark Thy med strækningen fra Vigsø til Bulbjerg fra 2022 med et areal på 59 kvadratkilometer.
Forslaget om udvidelse er tidligere fremsat overfor Nationalpark Thys ledelse af Udviklingsgruppen i Lildstrand allerede i 2017 og beskrevet dels i Masterplan Lildstrand, dels Masterplan Hannæs-Østerild, sidstnævnte udarbejdet af 8 borgerforeninger på Hannæs og indgivet som høringssvar til kommuneplanen 2017-2029 for Thisted Kommune.
De 59 km2 passer natur- og kulturmæssigt ind i Nationalparkens målsætning og et grundigt forarbejde er allerede gjort, idet Nationalparkens ledelse i foråret 2018 fik tilsendt et detaljeret forslag med kort på matrikelniveau udarbejdet af Udviklingsgruppen for Lildstrand.
I tilknytning til forslaget vil det blive foreslået at oprette et hav- og kystfuglecenter i dette område, der tænkes finansieret med fondsmidler. Området ligger tæt på de arealer ved Vejlerne, der er privatejede. Disse områder udgør et helt exceptionelt bagland for en udvidelse af nationalparken op til Bulbjerg. Et sådant center vil kunne spille en rolle inden for forskning i naturbeskyttelse med særlig vægt på fugle, samt inden for naturformidling og undervisning for elever på skoler og undomsuddannelser. Ud over naturformidling om fuglene omfatter området også interessante muligheder for et astronomisk center, der kan udnytte, at området har en usædvanlig mørk nattehimmel, samt et center for at studere og fremvise de meget usædvanlige geologiske forhold i området i kraft af kridtklinter og molerskrænter med meget tykke lag af vulkansk tuf. Arbejdet med disse to emner er på et indledende stadium.

Tilbage