Titel på forslaget

Udvidelse af nationalparken til Bulbjerg

Beskrivelse:

Socialdemokratiet på Hannæs, som er partiets lokale partiforening, ønsker at tilkendegive vores støtte til det fremsatte forslag om en udvidelse af Nationalpark Thy med strækningen fra Vigsø til Bulbjerg fra 2022 med et areal på 59 kvadratkilometer.
Forslaget om udvidelse er tidligere fremsat overfor Nationalpark Thys ledelse af Udviklingsgruppen i Lildstrand allerede i 2017 og beskrevet dels i Masterplan Lildstrand, dels Masterplan Hannæs-Østerild, sidstnævnte udarbejdet af 8 borgerforeninger på Hannæs og indgivet som høringssvar til kommuneplanen 2017-2029 for Thisted Kommune.
De 59 km2 passer natur- og kulturmæssigt ind i Nationalparkens målsætning og et grundigt forarbejde er allerede gjort, idet Nationalparkens ledelse i foråret 2018 fik tilsendt et detaljeret forslag med kort på matrikelniveau udarbejdet af Udviklingsgruppen for Lildstrand.
En undersøgelse af erhvervsudviklingen tilbage i 2016 har vist, at nationalparken allerede på daværende tidspunkt havde genereret omsætning og beskæftigelse i størrelsesorden 109 arbejdspladser.
Et sådant udviklingspotentiale bør også komme Nordthy /Hannæs området til gode. Mange frivillige kræfter i Nordthy/ Hannæs området arbejder målrettet og kvalificeret på erhvervsudvikling og tiltrækning af bosætning. Blandt flere gode eksempler kan nævnes senest Thy Event og Naturcenter i landsbyen Bjerget. Indlemmelse i Nationalpark Thy forventes at understøtte denne allerede positive udvikling yderligere.
Nationalparken har tillige en forpligtigelse i henhold til Lov om Nationalparker § 1 stk. 9 til at ”Understøtte en udvikling til gavn for lokalsamfundet, herunder erhvervslivet, med respekt for beskyttelsesinteresserne”. En nationalpark bør således ikke være en lukket klub, idet organisationen er hele landets og dets borgeres ejendom og bør udvikle sig i overensstemmelse med lokalsamfundets ønsker. Vi er bekendt med at ”Kongernes Nordsjælland” således har løbende udvidelse som målsætning.
Det fremsatte forslag om 59 km2 udvidelse omfatter fredet natur, der overvejende består af klithede. Området omfatter ikke landbrugsjord og Naturstyrelsen står for 85 % af driften af arealet, mens kun ca. 30 private lodsejere, der er forhåndsorienterede om projektet, er omfattet. Områdets vandre-, cykel- og rideruter ligger allerede i forlængelse af stisystemerne i Nationalpark Thy. Et besøgscenter på Bulbjerg blev indviet i 2017. Hele udvidelsen ligger inden for Thisteds kommunegrænse. Der er fuld opbakning fra alle 8 borgerforeninger på Hannæs. Set i et udviklingsorienteret perspektiv burde en udvidelse med Danmarks længste ubebyggede kyststrækning, fredet klithede, fuglefjeldet Bulbjerg og den nordligste 6. kystby, Lildstrand på Thisted kommunes vestkyststrækning anses for en gevinst for Nationalpark Thy, ”Danmarks største vildmark”. Samtidig ligger udvidelsen i tråd med lokale bestræbelser på at fremme bæredygtig turisme for et segment, der værdsætter naturoplevelse og et ægte og levende lokalsamfund.
Vi opfordrer til at udnytte synergien og det arbejde, der er gjort forud, ved at udvide Nationalpark Thy til at strække sig fra Agger til Bulbjerg med virkning med den kommende Nationalparkplan 2022-2028.

Afsender

Organisation

Formål:

6. Bæredygtig udvikling i lokalsamfundet

Tilbage

Titel på forslaget

Udvidelse af nationalparken til Bulbjerg

Afsender

Organisation

Navn og evt. kontaktperson

Socialdemokratiet på Hannæs v/ Aase Nedergaard (fmd)

Adresse:

Asylgade 6, 7700 Thisted

E-mail:

aan@mail.dk

Telefon:

30519755

Formål:

6. Bæredygtig udvikling i lokalsamfundet

Beskrivelse:

Socialdemokratiet på Hannæs, som er partiets lokale partiforening, ønsker at tilkendegive vores støtte til det fremsatte forslag om en udvidelse af Nationalpark Thy med strækningen fra Vigsø til Bulbjerg fra 2022 med et areal på 59 kvadratkilometer.
Forslaget om udvidelse er tidligere fremsat overfor Nationalpark Thys ledelse af Udviklingsgruppen i Lildstrand allerede i 2017 og beskrevet dels i Masterplan Lildstrand, dels Masterplan Hannæs-Østerild, sidstnævnte udarbejdet af 8 borgerforeninger på Hannæs og indgivet som høringssvar til kommuneplanen 2017-2029 for Thisted Kommune.
De 59 km2 passer natur- og kulturmæssigt ind i Nationalparkens målsætning og et grundigt forarbejde er allerede gjort, idet Nationalparkens ledelse i foråret 2018 fik tilsendt et detaljeret forslag med kort på matrikelniveau udarbejdet af Udviklingsgruppen for Lildstrand.
En undersøgelse af erhvervsudviklingen tilbage i 2016 har vist, at nationalparken allerede på daværende tidspunkt havde genereret omsætning og beskæftigelse i størrelsesorden 109 arbejdspladser.
Et sådant udviklingspotentiale bør også komme Nordthy /Hannæs området til gode. Mange frivillige kræfter i Nordthy/ Hannæs området arbejder målrettet og kvalificeret på erhvervsudvikling og tiltrækning af bosætning. Blandt flere gode eksempler kan nævnes senest Thy Event og Naturcenter i landsbyen Bjerget. Indlemmelse i Nationalpark Thy forventes at understøtte denne allerede positive udvikling yderligere.
Nationalparken har tillige en forpligtigelse i henhold til Lov om Nationalparker § 1 stk. 9 til at ”Understøtte en udvikling til gavn for lokalsamfundet, herunder erhvervslivet, med respekt for beskyttelsesinteresserne”. En nationalpark bør således ikke være en lukket klub, idet organisationen er hele landets og dets borgeres ejendom og bør udvikle sig i overensstemmelse med lokalsamfundets ønsker. Vi er bekendt med at ”Kongernes Nordsjælland” således har løbende udvidelse som målsætning.
Det fremsatte forslag om 59 km2 udvidelse omfatter fredet natur, der overvejende består af klithede. Området omfatter ikke landbrugsjord og Naturstyrelsen står for 85 % af driften af arealet, mens kun ca. 30 private lodsejere, der er forhåndsorienterede om projektet, er omfattet. Områdets vandre-, cykel- og rideruter ligger allerede i forlængelse af stisystemerne i Nationalpark Thy. Et besøgscenter på Bulbjerg blev indviet i 2017. Hele udvidelsen ligger inden for Thisteds kommunegrænse. Der er fuld opbakning fra alle 8 borgerforeninger på Hannæs. Set i et udviklingsorienteret perspektiv burde en udvidelse med Danmarks længste ubebyggede kyststrækning, fredet klithede, fuglefjeldet Bulbjerg og den nordligste 6. kystby, Lildstrand på Thisted kommunes vestkyststrækning anses for en gevinst for Nationalpark Thy, ”Danmarks største vildmark”. Samtidig ligger udvidelsen i tråd med lokale bestræbelser på at fremme bæredygtig turisme for et segment, der værdsætter naturoplevelse og et ægte og levende lokalsamfund.
Vi opfordrer til at udnytte synergien og det arbejde, der er gjort forud, ved at udvide Nationalpark Thy til at strække sig fra Agger til Bulbjerg med virkning med den kommende Nationalparkplan 2022-2028.

Tilbage