Titel på forslaget

Stryke forretningsgrundlaget

Beskrivelse:

Jeg vil gerne opfordre til at National Park Thy udvides mod nord og inkludere NordThy.Jeg er netop ved at afslutte et stort projekt vedr. Bæredygtig Turisme i NordThy. Under dette arbejde er det blevet tydeligt for mig at der mangles en forbindelse mellem potentialerne – Den lokale strategi og indsatser i kommunen og områdets mulighedsrum.NordThy har kæmpe naturområder som er meget attraktive, men er svært at formidle, da naboen er en national park. Det er et problem for området og aktørerne sidder lige nu i en fastlåst klemme.Dertil mener jeg at en udvidelse vil støtte det eksisterende grundlag for National Park Thy, hvilket jeg i dag opfatter som værende smalt. Helt konkret er arealet i National Park Thy ikke særlig stort. En udvidelse vil styrke forretningsgrundlaget, særligt for de kommercielle aktører.Dertil vil en udvidelse af National Park Thy mod nord, give mulighed for at skabe synergi med Vejlerne, et internationalt fuglereservat med en meget høj kvalitet og anerkendelse.For Thisted Kommune vil det konkret betyde, at væsentlige flere af arealerne i kommunen får tilført en mereværdig, der flytter øde jordarealer til økonomiske potentialer. Det er et initiativ der konkret kan omsættes til oplevelses- og transformationsøkonomien.

Afsender

*

Formål:

6. Bæredygtig udvikling i lokalsamfundet

Tilbage

Titel på forslaget

Stryke forretningsgrundlaget

Afsender

*

Navn og evt. kontaktperson

Annette Qvistgaard

Adresse:

Michel Broesvej 20

E-mail:

helloaq@hotmail.com

Telefon:

26362347

Formål:

6. Bæredygtig udvikling i lokalsamfundet

Beskrivelse:

Jeg vil gerne opfordre til at National Park Thy udvides mod nord og inkludere NordThy.Jeg er netop ved at afslutte et stort projekt vedr. Bæredygtig Turisme i NordThy. Under dette arbejde er det blevet tydeligt for mig at der mangles en forbindelse mellem potentialerne – Den lokale strategi og indsatser i kommunen og områdets mulighedsrum.NordThy har kæmpe naturområder som er meget attraktive, men er svært at formidle, da naboen er en national park. Det er et problem for området og aktørerne sidder lige nu i en fastlåst klemme.Dertil mener jeg at en udvidelse vil støtte det eksisterende grundlag for National Park Thy, hvilket jeg i dag opfatter som værende smalt. Helt konkret er arealet i National Park Thy ikke særlig stort. En udvidelse vil styrke forretningsgrundlaget, særligt for de kommercielle aktører.Dertil vil en udvidelse af National Park Thy mod nord, give mulighed for at skabe synergi med Vejlerne, et internationalt fuglereservat med en meget høj kvalitet og anerkendelse.For Thisted Kommune vil det konkret betyde, at væsentlige flere af arealerne i kommunen får tilført en mereværdig, der flytter øde jordarealer til økonomiske potentialer. Det er et initiativ der konkret kan omsættes til oplevelses- og transformationsøkonomien.

Tilbage