Titel på forslaget

Udvidelse: "Nationalpark Thy fra Agger til Bulbjerg"

Beskrivelse:

Lildstrand Bådelaug tilslutter sig forslaget om Udvidelse: ”Nationalpark Thy fra Agger til Bulbjerg”, indsendt af Hawboernes Forening, Lildstrand. Jf. Lov om Nationalparker, §1, stk. 9, der handler om at understøtte en udvikling til gavn for lokalsamfundet.
Lildstrand Bådelaug har 40-50 medlemmer, og formålet er at drive fiskeri med kystbåden Skarreklit, udbrede kendskab til kulturarven omkring kystfiskeri og bevare Lildstrand landingsplads. Siden 2016 har Bådelauget rejst 2,5 mio. kr. fra A.P Møller og Thisted Kommune til dette formål, så ophalerspil, spilhus mm. på landingspladsen nu fremstår velrenoveret og fuldt funktionsdygtigt.
Kystbåden Skarreklit giver mulighed for at pilke torsk, dørge makrel eller prøve nogle af de andre gamle fangstteknikker, der er gået af brug i erhvervsfiskeriet.
"Friluftsliv, særlige naturoplevelser og formidling af kulturarv."

Afsender

Organisation

Formål:

4. Friluftsliv og særlige naturoplevelser

Tilbage

Titel på forslaget

Udvidelse: "Nationalpark Thy fra Agger til Bulbjerg"

Afsender

Organisation

Navn og evt. kontaktperson

Lildstrand Bådelaug v. formand Søren O. Jensen

Adresse:

c/o Sandnæshagevej 25, Lildstrand, 7741 Frøstrup

E-mail:

s.o.j@altiboxmail.dk

Telefon:

31331550

Formål:

4. Friluftsliv og særlige naturoplevelser

Beskrivelse:

Lildstrand Bådelaug tilslutter sig forslaget om Udvidelse: ”Nationalpark Thy fra Agger til Bulbjerg”, indsendt af Hawboernes Forening, Lildstrand. Jf. Lov om Nationalparker, §1, stk. 9, der handler om at understøtte en udvikling til gavn for lokalsamfundet.
Lildstrand Bådelaug har 40-50 medlemmer, og formålet er at drive fiskeri med kystbåden Skarreklit, udbrede kendskab til kulturarven omkring kystfiskeri og bevare Lildstrand landingsplads. Siden 2016 har Bådelauget rejst 2,5 mio. kr. fra A.P Møller og Thisted Kommune til dette formål, så ophalerspil, spilhus mm. på landingspladsen nu fremstår velrenoveret og fuldt funktionsdygtigt.
Kystbåden Skarreklit giver mulighed for at pilke torsk, dørge makrel eller prøve nogle af de andre gamle fangstteknikker, der er gået af brug i erhvervsfiskeriet.
"Friluftsliv, særlige naturoplevelser og formidling af kulturarv."

Tilbage