Titel på forslaget

Udvidelse af Nationalpark Thy fra Agger til Bulbjerg

Beskrivelse:

Lildstrand Røgeri tilslutter sig forslaget om udvidelse af Nationalpark Thy fra Agger til Bulbjerg, indsendt af Hawboernes forening i Lildstrand. jf. lov om nationalparker,§1 stk 9, der handler om at understøtte en udvikling til gavn for lokalsamfundet.

Afsender

Organisation

Formål:

6. Bæredygtig udvikling i lokalsamfundet

Tilbage

Titel på forslaget

Udvidelse af Nationalpark Thy fra Agger til Bulbjerg

Afsender

Organisation

Navn og evt. kontaktperson

Lildstrand Røgeri

Adresse:

Rørslettevej 4

E-mail:

tove@lildstrandfisk.dk

Telefon:

20684376

Formål:

6. Bæredygtig udvikling i lokalsamfundet

Beskrivelse:

Lildstrand Røgeri tilslutter sig forslaget om udvidelse af Nationalpark Thy fra Agger til Bulbjerg, indsendt af Hawboernes forening i Lildstrand. jf. lov om nationalparker,§1 stk 9, der handler om at understøtte en udvikling til gavn for lokalsamfundet.

Tilbage