Titel på forslaget

Udvidelse: "Nationalpark Thy fra Agger til Bulbjerg"

Beskrivelse:

Foreningen Lildstrand Landingsplads tilslutter sig forslaget om Udvidelse: ”Nationalpark Thy fra Agger til Bulbjerg”, indsendt af Hawboernes Forening, Lildstrand. Jf. Lov om Nationalparker, §1, stk. 9, der handler om at understøtte en udvikling til gavn for lokalsamfundet.
Foreningen, som arbejder ulønnet på frivillig basis, har indhentet fondsstøtte fra Lokale- & Anlægsfonden, Realdania (Underværker), Nordea Fonden samt Grethe og Jørgen P. Bornerups Fond, Thisted foruden støtte fra Sol og Strand, LAG Thy-Mors og Thisted Kommune for 2 mio. kr. Disse er benyttet til opførelse af madpakkehus med udvendig terrasse på landingspladsen (2020) og projektering (2020) og anlæg (2021) af rekreative kystterrasser på øst- og vestside af landingspladsen.
Projekterne på landingspladsen tilstræber at bevare selve landingspladsen som arbejdsområde for erhvervs- og fritidsfiskere og dermed bibeholde en autentisk landingsplads, hvor rekreative faciliteter er anlagt i pladsens randområder.

Afsender

Organisation

Formål:

3. Bevare kulturmiljøer og kulturhistoriske spor

Tilbage

Titel på forslaget

Udvidelse: "Nationalpark Thy fra Agger til Bulbjerg"

Afsender

Organisation

Navn og evt. kontaktperson

Foreningen Lildstrand Landingsplads v. formand Jørgen Leegaard

Adresse:

Sandnæshagevej 25, Lildstrand, 7741 Frøstrup

E-mail:

jjleegaard@icloud.com

Telefon:

20444453

Formål:

3. Bevare kulturmiljøer og kulturhistoriske spor

Beskrivelse:

Foreningen Lildstrand Landingsplads tilslutter sig forslaget om Udvidelse: ”Nationalpark Thy fra Agger til Bulbjerg”, indsendt af Hawboernes Forening, Lildstrand. Jf. Lov om Nationalparker, §1, stk. 9, der handler om at understøtte en udvikling til gavn for lokalsamfundet.
Foreningen, som arbejder ulønnet på frivillig basis, har indhentet fondsstøtte fra Lokale- & Anlægsfonden, Realdania (Underværker), Nordea Fonden samt Grethe og Jørgen P. Bornerups Fond, Thisted foruden støtte fra Sol og Strand, LAG Thy-Mors og Thisted Kommune for 2 mio. kr. Disse er benyttet til opførelse af madpakkehus med udvendig terrasse på landingspladsen (2020) og projektering (2020) og anlæg (2021) af rekreative kystterrasser på øst- og vestside af landingspladsen.
Projekterne på landingspladsen tilstræber at bevare selve landingspladsen som arbejdsområde for erhvervs- og fritidsfiskere og dermed bibeholde en autentisk landingsplads, hvor rekreative faciliteter er anlagt i pladsens randområder.

Tilbage